Ledende medlemmer av det skotske parlamentet krever at alle journalister i Skottland skal gjennomføre obligatoriske kurs om «rollen media spiller i å fremme islamofobi».

En eller annen undersøkelse har vist at fordommene mot muslimer øker i Skottland. En offentlig utredning har nå kommet med sine anbefalinger for å takle det som beskrives som et problem.

«…including demanding for guidelines that apply to written reporting and “the use of visual imagery” are followed.»

Dette er hentet rett ut av Agenda 30, og FNs migrasjonspakt. Jeg siterer fra punkt 33 i migrasjonspakten:

c) fremme uavhengig, saklig og god journalistikk i mediene, også internettbasert informasjon, herunder ved å bevisstgjøre og lære opp medieansatte i migrasjonsrelaterte spørsmål og begreper, investere i standarder for etisk journalistikk og reklame, og stoppe overføring av offentlig finansiering eller materiell støtte til mediekanaler som systematisk fremmer intoleranse, fremmedfrykt, rasisme og andre former for diskriminering av migranter, med full respekt for pressefriheten

There is something rotten in the state of Scotland

Det er ikke overraskende at et slikt utspill kommer fra Skottland, som ledes av maktsyke politikere som har gjennomført noen av de strengeste nedstengningene i verden i forbindelse med Covid-19. Uten at dødstallene er noe å skryte av, de har flere døde per capita enn Sverige.

De hadde en muslimsk justisminister (nå helseminister) med pakistansk avstamning som nesten virker å hate hvite mennesker. Han ser hvite mennesker i alle posisjoner, noe som gjør ham rasende.

Skottland består for øvrig av 96 prosent hvite, og 0,93 prosent pakistanere. Så pakistanere er med andre ord voldsomt overrepresentert i den skotske regjeringen, hvor kjernen (The Scottish Cabinet) består av 10 personer.

John McLelland er direktør for «Scottish Newspaper Society» og kneler umiddelbart på ordre fra Staten.

The report raises some grave issues and will need time to be properly considered. We take our responsibility to avoid prejudice very seriously, but we must ensure it continues to be tackled without either compromising freedom of expression or introducing statutory regulation of the press.

Rapporten er produsert av professor Peter Hopkins fra Newcastle University, og ber institusjoner som media og politiet om å rekruttere fra «mangfoldige» deler av samfunnet. Han konkluderer i rapporten:

Scotland has very serious issues to address in relation to everyday Islamophobia and racism.

Rapporten ble bestilt av en tverrpolitisk gruppe som jobber for å takle islamofobi. Gruppen ledes av den mangfoldige Anas Sarwar, som er leder av det skotske Labour-partiet.

Sarwar mener at den økende islamofobien burde få alle til å skamme seg. Han vil at Skottland skal innføre «nulltoleranse» overfor islamofobi.

I rapporten kan man lese om jenter som påstår at de har fått hijaben revet av etc. Slikt er selvsagt ikke akseptabelt, men for de som følger litt med har en rekke slike udokumenterte påstander blitt avslørt som ren bløff de siste årene.

Enkelte uttrykker bekymring for hvordan dette vil påvirke det som fortsatt beskrives som ytringsfrihet. Men de blir neppe beroliget av en talskvinne for de skotske myndighetene, som antyder at Skottland vil utvide landets allerede svært omfattende lover mot hatefulle ytringer.

We will carefully consider [the] inquiry’s recommendations. New hate crime laws ensure our police and courts will have the powers so those who would deliberately target others can be prosecuted.

I kommentarfeltet påpekes det at selve begrepet islamofobi er meningsløst.

A phobia is usually a fear of something, sometimes irrational. I can however understand people in the UK being afraid of Islam, as witnessed recently in Batley.

En annen stiller spørsmål ved kvaliteten på undersøkelsen, som baserer seg på samtaler med 447 muslimer.

I would also express concern over the way ‘data’ is collected for Islamophobic and other hate crimes. As far as I can see these are often self validated -by which I mean the alleged victim reports an incident without any corroborating witnesses or other evidence. Sure, these crimes take place and are disgraceful , but how often?

Personlig mener jeg alle lover som bruker begrepet hatkriminalitet eller hatefulle ytringer burde avskaffes umiddelbart.  Trusler og oppfordring til vold er allerede straffbart.

Hat er en følelse, og ord er ikke handlinger – selv om hele Arbeiderpartiet er mobilisert for å fortelle oss dette, i daglige kronikker over nøyaktig det samme tema, i forbindelse med at det nærmer seg ti år siden terrorangrepet 22. juli.

Man snakker på inn- og utpust om «tankegodset bak».

Vi får via dette sporet et samfunn hvor straffen for en forbrytelse er avhengig av gjerningspersonen og offerets etniske, seksuelle, og/eller religiøse bakgrunn. Hvis en hvit, norsk person angriper en muslim? Sympatierklæringer, utallige forsider, statsministeren taler etc. Tankegodset bak.

De utallige angrepene, volden, voldtektene og fornedringen norske ungdommer opplever i møtet med flerkulturens paradis feies så langt det lar seg gjøre under teppet. Ingen snakker om «tankegodset bak».

Og de som skriver om slikt blir utestengt og/eller defunded av Facebook.

Det er den ultimate formen for forskjellsbehandling. Og det river våre samfunn i filler.

Men det er kanskje formålet: Splitt og hersk?

The Times (bak mur)

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!