Kinas aggressive finansielle utenriksinvesteringer er en moderne invasjon. Det lille landet Montenegro har lånt 1 milliard dollar av Kina for å bygge vei. Det er statseide China Road and Bridge Corporation som står for lånet. Veien skal bygges med hjelp av kinesiske veiarbeidere, og kontrakten kommer med en streng klausul: Hvis Montenegro ikke greier å betale avdragene, så kan Kina kreve pant i form av landområder i landet.

Prosjektet er stort: en ny hovedvei helt fra kysten og til Serbia.

Montenegro har turisme som hovedinntektskilde. Pandemien har gjort landet ekstra finansielt sårbart men landet sier at de ikke vil selge statseid eiendom til utlandet for å lette på gjeldsbyrden. Veiprosjektet er sterkt forsinket, den første delen skulle ha vært ferdigstilt i 2019.

Kinas nærvær på Balkan har økt de siste årene, særlig innen infrastruktur. Det er ingen tvil om hvem som bygger veien:

EU har ikke vært villige til å hjelpe Montenegro med refinansiering av veiprosjektet, europeiske banker mente at Montenegro ikke ville greie å betale avdragene på et slikt lån.

Det er fare for at Kina får enda større kontroll over landet. Kina eier nå 25 prosent av Montenegros gjeld.

A copy of the loan contract reviewed by NPR shows that if Montenegro is not able to repay China’s state-owned Export-Import Bank on time, the bank then has the right to seize land inside Montenegro, as long as it doesn’t belong to the military or is used for diplomatic purposes.

Ikke bare kan Kina kreve pant i form av eiendom, Montenegros forrige regjering greide å underskrive på at en kinesisk domstol har det avgjørende ord i kontraktsutførelsen. Visestatsminister Abazovic sa til Euronews i mai at han finner vilkårene ufattelige. «Dette er ikke normalt», sa han. » Dette er helt utenfor enhver logikk med hensyn til nasjonale interesser».

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Kjøp Peder Jensens bok her!

 

Daily Mail   Radiofree.europa  NPR