Britisk grensepoliti arresterte søndag 212 migranter som hadde krysset den engelske kanal. Franske myndigheter lyktes å stoppe 238 andre.  Trusselen om harde straffer for migranter som ulovlig tar seg inn i Storbritannia ser ikke ut til å ha bremset tilstrømningen.

Nearly 6,000 people have reached the UK in the first six months of the year, according to analysis by the Press Association, with last year’s record-breaking number of 8,417 set to be eclipsed if the crossings remain at their current rate.

Nesten 6000 mennesker har nådd Storbritannia de første seks månedene av året, ifølge en analyse fra Press Association, fjorårets rekordhøye antall på 8 417 vil raskt bli overskredet om krysningene fortsetter med dagens hastighet. (Sky News)

Ny lov diskuteres tirsdag

Sist uke varslet den britiske regjeringen at den vil skjerpe straffene for migranter som krysser Den engelske kanal, på ulovlig vis. Maks­straffen øker til fire år. Innenriks­minister Priti Patel ønsker seg strengere fengselsstraffer både for migranter og menneske­smuglere. Det skal avskrekke mennesker fra å drive med det hun kaller «asylshopping».

Planen skal opp til debatt i det britiske Underhuset tirsdag.

I en kommentar på Russia Today går den britiske journalisten Damian Wilson langt i å latterliggjøre planene:

So vast are the numbers of boats heading towards England that even if some are intercepted by border forces – or, worse, sink and deposit their human cargo into the cold Channel waters – the business will continue to flourish thanks to the basic economic theory of supply and demand.

Så stort er antallet båter på vei mot England at selv om noen blir fanget opp av grensestyrker – eller, verre, synker og deponerer menneskelig gods i det kalde kanalvannet – vil virksomheten fortsette å blomstre, takket være den grunnleggende økonomiske teorien om tilbud og etterspørsel.

The newspaper found that gangs are launching up to 40 boats at a time in a bid to overwhelm police and rescue services. In the first five months of this year, 3,679 arrivals had been recorded, more than double the number for the same period last year. Last month alone, there were 2,200 arrivals, triple the number for June 2020, with more than 190 boats intercepted – more than for the whole of 2019. The figures are genuinely startling.

Avisen fant at gjenger sjøsetter opptil 40 båter om gangen i et forsøk på å overvelde politi og redningstjenester. I løpet av de fem første månedene i år var det registrert 3679 ankomster, mer enn det dobbelte av antallet for samme periode i fjor. Bare i forrige måned var det 2200 ankomster, tredoblet antallet for juni 2020, med mer enn 190 båter som ble fanget opp – mer enn for hele 2019. Tallene er virkelig oppsiktsvekkende.

 

More than 200 migrants picked up in the Channel as Patel pushes for harsher sentences in bid to stop ‘asylum shopping’ (Sky News)

The UK plans to send people smugglers to prison for life, but they aren’t scared of being caught, so the boats will keep on coming (RT)

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.