Regjeringen sendte fredag lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi ut på høring. Forslaget ble varslet i «regjeringens nye handlingsplan for lhbtiq-befolkningen«, som ble lagt frem 24. juni i år. I forslaget fremgår det at det er usikkerhet om forbudet kan stride mot eksisterende lovverk, spesielt i forhold til barn.

– Dette har vært et grundig og tidkrevende arbeid som har resultert i et forslag jeg mener vil gi reell beskyttelse mot konverteringsterapi, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V). (NTB)

Departementet foreslår at konverteringsterapi i loven skal defineres som «behandlingslignende handlinger som har til formål å få en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

I tillegg til Kulturdepartementets høringsnotat på 79 sider, er det vedlagt en uttalelse fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling på 56 sider. Lovavdelingens notat har vurdert legaliteten av et slikt forbud oppimot nasjonale og internasjonale lover. Her heter det blant annet:

Etter vårt syn strider ikke de skisserte forbudene mot Norges menneskerettslige forpliktelser etter Grunnloven eller internasjonale konvensjoner. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til vurderingen av et absolutt forbud mot «konverteringsterapi» overfor barn som nærmer seg myndighetsalder.

Alle kan komme med innspill til høringen, som har frist 15. oktober. Listen over høringsinstanser er svært lang. I tillegg til departement, direktorater, universitet og høyskoler, tros- og livssynssamfunn, hovedorganisasjoner i arbeidslivet finnes også 136 interesseorganisasjoner, blant dem Salam Norge, en organisasjon for skeive muslimer. Der er Begard Reza generalsekretær. Hun ble tidligere i år kjent for å ha trukket seg fra Ytringsfrihetskommisjonen.

Statsminister Erna Solberg (H) erkjenner at arbeidet med denne loven ikke har vært lett, skriver Aftenposten.

– Vi må finne en balanse, og forby det vi vil forby, men ikke forby det som oppleves som samtalehjelp.

Hun sier regjeringen derfor vil lytte til innspillene i høringsrunden. (NTB)

Les også:

LHBTIQ-bevegelsen tar oss inn i det totalitære

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!


Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.