Kirkerådet diskuterte før helgen hvilke innspill det skal gi til forslaget om en ny lov mot konverteringsterapi, som der defineres som «behandlingslignende handlinger som har som formål å få en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Høringsuttalelsen er ifølge Vårt Land unntatt offentlighet, men avisa refererer fra de muntlige diskusjonene.

– Vi må være veldig tydelige på at dette er noe vi er imot, og noe vi ikke praktiserer – eller skal praktisere – i Den norske kirke, sa preses Olav Fykse Tveit.

Blant annet går Kirkerådet inn for forbudet må gjelde til fylte 18 år, mens regjeringen i sitt forslag foreslår en grense på 16 år.

Rådsmedlem Therese Egebakken understreker at hun ikke støtter konverteringsterapi, men var den eneste som stemte imot høringsuttalelsen. Hun spør seg hvordan et forbud skal håndheves.

– Det tenker jeg er helt umulig. Skal man ha en statsmann inni bønnerommet som overvåker? Kameraer? I slike saker blir det ord mot ord, sier hun til Vårt Land.

Forslaget til regulering av konverteringsterapi ble sendt på høring i juli i år, og høringsfristen er 15. oktober.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂