– Vi vil ikke hindre migranter fra å komme til EU, sa Hviterusslands president Aleksander Lukasjenko tirsdag. Nå erfarer både Polen og Litauen at han mener alvor. Denne uken alene er mer enn hundre illegale migranter stoppet. En ny migrantrute til Europa er åpnet.

Lukasjenkos uttalelser kom etter at både USA og EU har strammet inn sanksjonene mot Hviterussland, etter at et fly fra Ryanair på vei fra Athen til Litauen den 23. mai ble tvunget til å lande i Minsk.

Lukasjenko har lenge advart de tre EU-naboene Latvia, Litauen og Polen om at sanksjonene vil få konsekvenser:

“They are wailing: “Ah, Belarusians are not protecting them — thousands of illegal immigrants are rushing into Lithuania, Latvia and Poland,” he said in the city of Brest on the border with Poland. “They demand that we protect them from smuggling and drugs. I just want to ask, are you mad? You have unleashed a hybrid war against us and now you demand that we protect you as we did before.”

– De klager:» Ah, hviterussere beskytter dem ikke – tusenvis av ulovlige innvandrere strømmer inn i Litauen, Latvia og Polen, «sa han i byen Brest på grensen til Polen. – De krever at vi beskytter dem mot smugling og narkotika. Jeg vil bare spørre, er dere gale? Dere har startet en hybrid krig mot oss, og nå krever dere at vi beskytter dere som vi gjorde før. (AP)

Onsdag ble to grupper på i alt 22 afghanske migranter stoppet av polske myndigheter, etter at de hadde kommet til fots over grensen fra Hviterussland.

Two groups of migrants from Afghanistan reached Poland on foot by crossing the so-called green border between Poland and Belarus. All of the migrants were Afghanistan citizens. The first group was stopped near the town of Ozierany. Earlier, a border guard patrol had discovered traces of an illegal border crossing, and the migrants were detained a few kilometers further away.

To grupper migranter fra Afghanistan nådde Polen til fots ved å krysse den såkalte grønne grensen mellom Polen og Hviterussland. Alle migrantene var afghanske statsborgere. Den første gruppen ble stoppet i nærheten av byen Ozierany. Tidligere hadde en grensevaktpatrulje oppdaget spor etter en ulovlig grenseovergang, og migrantene ble arrestert noen få kilometer lenger unna. (Remix)

Tidligere denne uken ble minst 58 migranter fra Irak og Sri Lanka stoppet av litauiske myndigheter. Ifølge det litauiske nettstedet Belsat busser det statlige hviterussiske busselskapet «turister» fra Bagdad og Istanbul til grensen mot EU.

Belarus leader: We won’t stop migrants from heading to EU (AP)

Two large groups of illegal migrants detained in Poland (Remix)

Alarming flow of illegal migrants through Belarus: Lithuanian border guards detain 58 persons for one day (Belsat)

Les også:

Flykapringen i Hviterussland avslører EUs endeløse svakhet

Kjøp Jean Raspails profetiske skildring av masseinnvandringen til Europa fra Document forlag.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.