Israel som har vaksinert mer enn halvparten av befolkningen mot Covid-19, vurderer nå å gjeninnføre maskepåbud innendørs, etter at landet har opplevd et oppsving av den såkalte deltavarianten, også blant fullvaksinerte.

Mandag ble det rapportert 125 nye tilfeller av Covid-19 i landet. Det er mer enn dobbelt så mange som ble oppdaget dagen før, og det høyeste daglige tallet siden 20. april. Søndag ble det rapportert 49 tilfeller, flere på skoler.

Mer bekymringsfullt er det at så mange som en tredjedel av de nye tilfellene er blant fullvaksinerte.

The director-general of the Health Ministry, Chezy Levy, told Israeli television that about 70 per cent of the new infections were with the Delta variant. He also noted that half of those infected were children, and that a third of those infected had been vaccinated.

Generaldirektøren for helsedepartementet, Chezy Levy, fortalte israelsk TV at rundt 70 prosent av de nye infeksjonene var med Delta-varianten. Han bemerket også at halvparten av de smittede var barn, og at en tredjedel av de smittede hadde blitt vaksinert. (Ha’aretz)

Tallene har fått israelske myndigheter til å vurdere gjeninnføring av maskepåbud.

“We’ll determine when to bring back the obligation to wears masks in closed spaces,” Ash told 103FM Radio. “It could be tomorrow or the day after.”

– Vi bestemmer når vi skal bringe tilbake forpliktelsen til å bruke masker i lukkede rom, sa Ash til 103FM Radio. – Det kan være i morgen eller dagen etter. (ToI)

Israels nye statsminister Naftali Bennett ber foreldre vaksinere sine barn ned til 12 år.

«Vaccinate your children,» he urged in televised remarks, warning that currently allotted doses would expire on July 9.

Israel’s two largest healthcare providers say appointments for 12-15-year-old vaccinations have doubled and tripled in the last few days.

– Vaksiner barna dine, oppfordret han på TV, og advarte om at tildelte doser for øyeblikket vil utløpe 9. juli. Israels to største helseforetak sier at vaksineavtaler for 12-15 år har blitt doblet og tredoblet de siste dagene. (Reuters)

Israel Sees Highest COVID Daily Infections in Two Months as Delta Variant Spreads (Ha’aretz)

Virus czar says indoor mask mandate could come back ‘tomorrow’ (The Times of Israel)

Israel faces Covid surge as virus circulates even among vaccinated (The Telegraph – betalingsmur)


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.