Norge mislykkes totalt som eksportland, og ender på en soleklar sisteplass når det gjelder å handle med andre land, ifølge en fersk rapport  som er bestilt av LO, NHO og det statlige selskapet Eksportkreditt.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik reagerer på rapporten fra Menon Economics.

– Dette er en brutalt ærlig og viktig rapport. Den tegner et bilde av en dyster situasjon, sier hun til Børsen.

Menon avdekker og dokumenterer et dramatisk fall i norsk eksport de siste åra. Norges eksportgap – altså forskjellen i verdier på det vi selger og kjøper i handel med andre land – aldri har vært større enn nå.

Rapporten avdekker et dramatisk fall i norsk eksport på få år. Utviklingen i Norge er svakere enn andre land det er naturlig å sammenligne med. Dette til tross for at «statsminister Erna Solberg (H) har promotert norsk næringsliv i utlandet ved flere anledninger». Men det ser ikke ut til at hennes fremstøt er særlig vellykkede.

Denne rapporten forsterker trenden som ble vist i tidligere rapporter om samme tema.

Solberg-regjeringen nedsatte da et utvalg, og deretter opprette en ny aktør  for å fremme norske bedrifter i utlandet.

Dette grepet ble tatt selv om den forrige rapporten pekte på at «for mange aktører med til dels overlappende mandat» var en viktig del av problemet.

LO-lederen er pessimistisk:

– Vi ser et dramatisk fall over tid for norsk eksport. Vi er på jumboplass. Og dette startet ikke med pandemien. For etter 20 år med sammenhengende handelsoverskudd, ble trenden brutt i 2017

Det «grønne skiftet» kan redde oss

Men Yaras konsernsjef Svein Tore Holsether, som også er president i NHO, har en plan:

– Norge har unike muligheter for å skape en lønnsom grønn eksportindustri. Men da må vi legge en plan for samlet innsats som utløser dette potensialet, sier Holsether i en felles pressemelding fra Eksportkreditt, LO og NHO.

Han nevner EUs grønne vekststrategi Green Deal, som har som mål å utløse offentlige og private bærekraftige investeringer på opp mot 1000 milliarder euro fram til 2030. f

– Her kan det være store muligheter for Norge, dersom vi klarer å omstille oss, sier Holsether.

Næringslivstoppen tror at det «grønne skiftet» kan redde Norges eksport. Store deler av det politiske miljøet støtter slike tanker.

Dagbladet Børsen