Regjeringen vil skjerpe reglene for inndragning og har mottatt forslag om å gjøre endringer i dagens ordning om å ta utbytte fra kriminelle.

– Kriminelle gjenger skal ikke lokke til seg ungdom med luksusgjenstander og statussymboler. Derfor jobber regjeringen med å endre reglene om inndragning, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en uttalelse onsdag.

I en tilleggsutredning foreslår Straffelovrådet å skille ut inndragning som har karakter av straff, og kalle det «konfiskasjon» i straffeloven. Dette mener rådet vil gjøre reglene for inndragning enklere å praktisere. Endringen vil ikke føre til noen økt adgang til inndragning etter gjeldende rett.

– Vi vil jobbe videre med dette og med de andre forslagene fra Straffelovrådet. Samlet sett vil dette styrke politiet i kampen mot gjengkriminalitet, sier Mæland.

Kjøp Thomas Knarviks bøker her!