Faktisk.no gjør en studie på spredning av innhold fra frie medier på sosiale plattformer. Faktisk.no spør om vi har en kommentar. Vår kommentar er å publisere brevet slik at våre lesere skal vite hva som foregår.

Dette er samme takter som i USA. Der har Biden-administrasjonen “weaponized” staten og gjort den til et våpen mot politiske motstandere som vil si halvparten av befolkningen.

Faktisk.no med sitt samarbeid med Facebook er en spydspiss for den samme maktkonstellasjon i Norge: Politiske myndigheter ved Medietilsynet, hovedstrømsmedier og Big Tech spiller alle på samme lag og ut fra samme manus som i USA. Og bakom synger EU.

Hei,

Jeg er journalist i Faktisk.no og jobber med et sett av saker om spredningen av innhold fra såkalte «alternative medier» på sosiale medier i Norge, inkludert Document.no.

Vi har analysert spredningen av artiklene på blant annet Document.no i perioden januar 2014-desember 2020. Denne analysen viser at et nettverk av nasjonalistiske, islamkritiske og systemkritiske Facebook-grupper står for en stor andel av engasjementet alternative medier, inkludert Document.no, skaper i sosiale medier. I deres tilfelle dreier det seg om over seksti prosent av alle reaksjoner, kommentarer og delinger artiklene deres får på Facebook.

Merk at nettverk i denne sammenhengen ikke impliserer noen koordinert aktivitet. Det dreier seg om et nettverk som er knyttet sammen gjennom å dele lenker til de samme nettstedene, herunder Document.no, ikke ved at de samarbeider aktivt eller lignende.

Analysen viser også at:

  • Document.no har større spredning enn Aftenposten i sosiale medier.
  • Flere av gruppene i nettverket som sprer innhold fra Document.no har klare koblinger til organisasjonen SIAN.
  • Flere av gruppene i nettverket har bidratt til å spre feilinformasjon og konspirasjonsteorier, særlig om covid-19 og vaksiner.
  • Forskere vi har snakket med karakteriserer nettverket som “høyreradikalt”.
  • De karakteriserer også alternative medier som Document.no som “ytre høyre”, og sier at alternative medier har et «oppheng» i innvandring og islam, i tillegg til at de fremmer nasjonalisme og en populistisk kritikk av «eliten»

Vi lurer på om dere ønsker å kommentere disse opplysningene. I så fall trenger vi svar innen kl 10 i morgen (onsdag). Ta kontakt om noe er uklart.

Morten Langfeldt Dahlback
Faktisk.no

Hvis du ikke ønsker at faktisk.no skal bli et sannhetsministerium:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.