Aktor ber om elleve år og seks måneders fengsel for eksadvokat Amir Mirmotahari som er tiltalt for å ha avtalt et drap på en tidligere klient.

Under saken i Borgarting lagmannsrett er Mirmotahari også tiltalt for å ha inngått en avtale om å kidnappe et voldtektsoffer.

– Isolert sett er dette svært alvorlige handlinger. At man som forsvarer i en straffesak inngår forbund om å kidnappe noen som er utsatt for en voldtekt, er svært alvorlig. Deretter mener vi at han har begått nye lovbrudd underveis for å hindre at et lydopptak gis ut til mediene, som altså ender i drapsforbund, sier statsadvokat Asbjørg Lykkjen til Avisa Oslo.

Påstanden ble lagt ned under aktoratets prosedyre onsdag, og den er tre måneder mildere enn da saken gikk i Oslo tingrett i 2019. Det endte med at Mirmotahari ble dømt til fengsel i ti år, blant annet for å ha inngått avtale om å drepe en tidligere klient og kidnappe et voldtektsoffer.

Årsaken til at påstanden er noe mildere enn i tingretten er at det har tatt tid å få ankesaken opp for retten. Ankesaken startet i Borgarting 13. april.

 

Kjøp Thomas Knarviks bøker her!