– At man skal begynne å påtvinge folk å snakke engelsk? Det er faen steike meg helt håpløst! sier skipsfører Robin Arnes (44) fra Mo i Rana, til Nettavisen. Han får støtte fra Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum.

– Slik både vi og interesseorganisasjonene forstår det, så gir forslaget fra Kystverket i ytterste konsekvens rom for å straffe to nordmenn som snakker norsk med hverandre i norsk farvann, skriver Vedum i en e-post til Nettavisen.

I februar i år innførte Regjeringen en ny sjøfartsforskrift. Kun et punkt ble holdt utenfor, nemlig kravet om hvilke språk som skal brukes i radiokommunikasjon til havs. Samferdselsminister Knut Arild Hareide visste allerede den gang at språkkravene Kystverket ønsket å innføre var mildt talt omstridte.

– Vi har valgt å fastsette forskriften før beslutningen om språkkravet er tatt. Årsaken til dette er det er behov for å fastsette de øvrige delene i den nye forskriften. De nye reglene er begrunnet i sjøsikkerhet, og vi så behovet for å få disse på plass uten å måtte avvente videre vurderinger av språkkravet, sier Hareide.

Et nær fulltallig fagmiljø, blant dem Norsk Losforbund, NTL Kystverket, Parat Kystverket, Norsk Sjøoffisersforbund, Norges Fiskarlag og Fiskebåt, gikk før jul i fjor hardt ut mot Kystverkets forslag.

En slik endring i sjøtrafikkforskriften vil føre til at engelsk blir det eneste lovlige språket. Norske fartøy vil ikke lenger kunne avtale møte og passeringer på norsk. Dersom ett norsktalende fartøy skal advare et annet om farer i farvannet, må dette skje på engelsk. Kommer et norskspråklig fartøy i havsnød, og norske ressurser kommer til for å hjelpe, må all kommunikasjon foregå på engelsk.

At nasjonalt språk skal fravikes for å ta hensyn utenlandske sjøfolk sin manglende forståelse av skandinavisk språk, er feil vei å gå. Når norske kapteiner skal ta farledsprøve i Tyskland, må de snakke tysk. I Nederland må de kunne dokumentere at de forstår grunnleggende sikkerhetskritisk informasjon som gis på nederlandsk. Slik sørger man for at alle forstår. (Parat24)

Hareide kommer med et langt på den ene-og-den-andre-siden-svar i en e-post til Nettavisen. Konklusjonen lar vente på seg:

…»Så snart vi har vurdert nøye alle innspillene vil vi komme tilbake med en løsning».

Parat24: Krav om engelsk språk svekker sikkerheten til sjøs

Nettavisen: Kan bli straffet for å snakke norsk på jobb: – Faen steike meg helt håpløst


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.