Det skal bygges to nivåer av beredskapslagre for legemidler i Norge. Helse vest bygger nå et lager med seks måneders forbruk av utvalgte legemidler.

Helse- og omsorgsdepartementet ga Helse vest oppdraget med å lede og gjennomføre oppbyggingen av lageret på vegne av alle de regionale helseforetakene, skriver Helse vest i en pressemelding.

– Lageret består av utvalgte legemidler nok til inntil seks måneder normalt forbruk i sykehusene og kommunehelsetjenesten, sier fagdirektør Christer Bakke Frantzen i Sjukehusapoteka Vest.

Han sier prognosene er at lageret vil være fylt opp i løpet av høsten. Det har tatt litt lengre tid enn planlagt, fordi produsentene må skalere opp produksjonen sin utover de vanlige leveransene til det norske markedet.

Selve lageret ligger på Østlandet. Det er etablert innenfor samme grossistmodell som i dag, og Alliance Healthcare Norge, Apotek 1, og Norsk Medisinaldepot (NMD) står for selve lagringen.

Totalt vil lageret som Helse vest nå bygger opp, samt beredskapslageret som Helsedirektoratet bygde opp for primærhelsetjenesten i starten av pandemien, inneholde legemidler for 1,6 milliarder kroner.

 

Kjøp Thomas Knarviks bøker her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.