Geir Bukholm, smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet, sier det er stor forskjell i vaksinedekning ut fra hvilke land innbyggerne kommer fra. Han har ingen forklaring på hvorfor det er slik.

Covid-19-epidemien i Norge har rammet noen innvandrergrupper svært hardt. Utenlandsfødte har vært overrepresentert blant smittede og sykehusinnlagte gjennom hele epidemien.

Gjennomgangen viser at andelen vaksinerte i aldersgruppen 75 år og eldre er høyest hos personer født i Norge, Sverige og Danmark (over 90 prosent), og lavest hos personer født i Irak (51 prosent) og Somalia (34 prosent).

Trenden er relativt lik i aldersgruppen mellom 65 og 74 år. Vaksinasjonsdekningen er foreløpig lav i aldersgruppen 55–64 år uavhengig av fødeland.

– Hva som er årsak til ulik vaksinasjonsdekning, er ikke kjent. Språkbarriere eller andre praktiske barrierer som tilgjengelighet kan bidra til at enkelte ikke har benyttet seg av tilbudet. Informasjonen vi nå har fått, er verdifull i det videre arbeidet med å sikre et likeverdig vaksinasjonstilbud til alle, sier Bukholm. (NTB)

 


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.