Stasadvokat Frederik Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

OSLO TINGRETT: Samtidig som det i dag falt dom i saken mot IS-kvinnen, ble det i en annen rettssal i Oslo tinghus lagt ned påstand om fengsel i seks og fire år for to menn tiltalt for terrorfinansiering.

Terrorsakene står nærmest i kø i Oslo tingrett. Klokken er 15.15 i sal 207, og aktoratet er i ferd med å legge ned påstand i saken om terrorfinansiering. Aktor Fredrik Ranke blir hvisket en beskjed fra sin medaktor, PST-politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff.

– Til rettens orientering har det kommet dom i den saken om denne kvinnen, sier Ranke.

– Har sett den, svarer dommer Kim Heger kjapt, til spredt munterhet i salen.

En 44-åring fra Montenegro har sammen med en 32-åring fra Syria de siste ukene stått tiltalt for terrorfinansiering i tingretten. Syreren skal på vegne av minst 30 personer ha formidlet minst fire millioner kroner til mottakere i utlandet, blant annet Syria, ifølge påtalemyndigheten. 32-åringen nekter straffskyld, 44-åringen har erkjent straffskyld for to mindre punkter i tiltalen.

Store pengebeløp skal ha blitt sendt til IS-krigeren Arben Hasani i Syria. Montenegrineren skal i fem omganger fra juli til desember 2017 ha sendt minst 465.000 kroner til IS-medlemmet, mener påtalemyndigheten.

Hva gjaldt montenegrineren så statsdvokat Fredrik Ranke ingen formildende omstendigheter, men flere skjerpende. Han ramset opp:

– Et intenst ønske om å støtte Arben Hasani, hatet mot de vantro, at tiltalte har hatt et langvarig engasjement som ekstrem islamist, at han ikke viser anger, og at han har liten eller ingen evne til å ta avstand fra ISIL. Slik påtalemyndigheten ser det forsterker det behovet for en streng reaksjon, sa Ranke i sin prosedyre.

Ranke mente det av både individualpreventive og almennpreventive grunner var viktig å reagere svært strengt. Det er viktig at andre islamister ser at man straffes hardt når man sender betydelige summer til terrrorister som deltar i en borgerkrig, penger som bidrar til å forlenge konflikten og påfører sivilbefolkningen enda mer lidelse, sa han

– Terskelen for å reise til steder som Syria nå er nok langt høyere enn den var i 2012-15. Isteden for å reise kan ekstremistene bidra ved å finansiere, og selv få samme belønning som fremmedkrigerne ved å bidra økonomisk, sa Ranke.

Han viste til et Muhammed-sitat i en chat-samtale, hvor IS-krigeren som mottok pengene fra den tiltalte 44-åringen uttrykte sin taknemlighet:

– Profeten muhammed har sagt det. Hvem forsørger familien til en mujahedin, får samme belønning som han selv.

Etterforskningen har vært komplisert, og ikke blitt lettere ved at tiltalte nektet å la seg avhøre av politiet mer enn to ganger, sa Ranke og la ned påstand om seks års fengsel, «et konservativt nivå», ifølge statsadvokaten.

Skadepotensialet ved den 32-årige syrerens bidrag til å overføre penger til Hasani, er omtrent det samme. Det som skiller de to tiltalte er forsettet og motivet, sa Ranke, som mente 44-åringen var ideologisk motivert.

– Jeg vil absolutt ikke kalle ham en idealist, men det er ideologisk overbevisning som har ført ham dit han er i dag.

32-åringen, derimot, var motivert av å tjene penger, mente Ranke.

– Han har en form for viten om at pengene skal til ISIL, men fristelsen til å ta sin del av kaken blir for stor.

Av de 435.000 han bidro til å sende, kom 350.000 frem, det vil si at 85.000 var en form for profitt. Syreren har hatt en betydelig fortjeneste, fastslo Ranke. Både montenegrineren og Hasani gav uttrykk for sinne over kommisjonen, la han til.

– Etter mitt syn er det ille at noen er i stand til å profitere på sitt eget lands elendighet. Etter mitt skjønn svikter han sitt folk ved å bidra med pengeoverføringer fra ISIL-støttespillere i Norge. Han bidrar til å forlenge det syriske folks lidelser.

Likevel har han ikke hatt som mål å styrke en terrorist eller en terrororganisasjon, sa Ranke.

– Selv om det er selvisk og uanstendig å berike seg selv på den måten, er han mer å betrakte som et ledd i kjeden, sa statsadvokaten, og la ned påstand om fire års fengsel.

Uten 32-åringens hjelp ville ikke montenegrineren vært i stand til å sende så store summer til Hasani, sa Ranke. Det er viktig å ramme bakmenn, strupe tilførselen til terrororganisasjoner, noe FN har hatt som målsetting siden 90-tallet, la han til.

Han la også ned påstand om inndragning av harddisk og mobiltelefoner som er beslaglagt hos 44-åringen. 391.000 kroner som ble funnet i 32-åringens madrass mener påtalemyndigheten er fortjeneste på straffbar virksomhet, og la ned påstand om inndragning av hele det beslaglagte beløpet, pluss en mobiltelefon og en pc.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.