Den 39-årige norsk-pakistaneren er siktet for drapet på Frogner i Oslo onsdag morgen. Foto: Blue Water Shipping.

En 39-årig mann med pakistansk bakgrunn er siktet for drapet på Frogner i Oslo onsdag. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, men samtykker til varetektsfengsling.

39-åringen er siktet for å ha skutt og drept en kvinne i 50-årene. Han er noe kjent av politiet fra tidligere.

– Han er ordentlig sliten og nedbrutt, sier forsvareren hans, advokat Ole Petter Drevland, til VG.

Også den drepte har innvanderbakgrunn, kvinnen skal være født i Tyrkia.

Ifølge vitner ble kvinnen skutt sittende i en bil. Da politiet ankom dro de henne ut av bilen og forsøkte gjenoppliving.

Den 39-årige norsk-pakistaneren ble kort etter pågrepet i en bil på E18 og siktet for drapet. Han skal etter planen avhøres torsdag.

Dømt til 11,8 millioner i erstatning

Drapsofferet og den siktede har vært involvert i en konflikt som strekker seg tilbake til 2016. 39-åringen ble dømt til erstatning på nesten 12 millioner kroner til drapsofferet etter konflikt om to eiendomsprosjekter.

I tingretten ble drapssiktede dømt til å betale kvinnen 11,8 millioner kroner i erstatning for grovt uaktsom rådgivning og prosjektledelse i forbindelse med en avtale som gjaldt to byggeprosjekter. I tillegg kom 900.000 kroner i sakskostnader. Dommen fra Oslo tingrett 17. desember i fjor er knusende for 39-åringen:

Etter rettens vurdering har [saksøkte] ikke oppfylt de nevnte forpliktelser som styreleder og daglig leder. Retten mener organiseringen, tilsynet, kontrollen og oppfølgingen av byggeprosjektene har vært klart utilstrekkelig, og at den må anses som grovt uaktsom.

Ifølge dommen ble prosjektene bygget i strid med rammetillatelsen.

«Totalt kaos»

Etter at prosjektene hadde sporet grundig av, engasjerte drapsofferet en ny, profesjonell prosjektleder: Hans-Jacob Hansen.

Hansen framholdt i sin vitneforklaring at det var totalt kaos da han ble engasjert, og at det ikke fantes dokumentasjon på hva som var gjort. Det var total mangel på skriftlighet, og Hansen sa han aldri hadde opplevd noe lignende.

Retten mener Hansens beskrivelse av tilstanden i byggeprosjektene som «totalt kaos» er “en treffende beskrivelse”, og konkluderer:

Samlet sett finner retten at det foreligger vesentlige brudd på forpliktelsene som fulgte av prosjektlederavtalen, og retten mener [saksøkte] også opptrådte grovt uaktsomt.

– Svikaktig opptreden 

Retten mener i tillegg at 39-åringen forsøkte å lure til seg penger gjennom “et urettmessig og betydelig påslag” på et kjøp av vinduer og dører.

Om dette skrev Borgarting lagmannsrett i en kjennelse av 14. januar 2020:

Lagmannsretten er enig med tingretten i at bevisførselen tyder på en svikaktig opptreden fra [saksøkte].

Fra Oslo tingretts dom:

[R]etten [legger] til grunn at [saksøkte] forsøkte å tilegne seg et betydelig og urettmessig påslag. Retten mener dette illustrerer at [saksøkte] ikke ivaretok interessene til [saksøker] slik han skulle, og at han handlet i strid med forpliktelsene i prosjektlederavtalen.

Konflikten om byggeprosjektene synes å være det heteste sporet i drapssaken.

– Det er helt sentralt å se på konflikten, sier Grete Lien Metlid i Oslo-politiet til Dagbladet.

Statsautorisert tolk

Drapsofferet jobbet som statsautorisert tolk, ifølge 180.no var hun “Tyrkisk Statsautorisert Tolk og Oversetter”. Hennes mann var finans- og investeringsrådgiver. Han drev også virksomhet med utleie av flere leiligheter på Mysen og i Askim, ifølge tingrettsdommen. Han døde i mai 2018.

Kvinnen og hennes avdøde ektemann kjøpte de to eiendommene i 2011. De engasjerte 39-åringen, som etter alt å dømme var helt uten prosjektledererfaring fra byggebransjen, til å følge opp prosjektene.

Etter at kvinnen vant søksmålet ble det tatt utlegg i prosjektlederens hus i Bærum, samt i bilen hans. Dommen ble anket og var berammet til februar neste år.

39-åringens selskap, som var part i konflikten, ble for kort tid siden tvangsoppløst.

Saksøkte arbeidsgiveren

Norsk-pakistaneren ble i 2008 ansatt i kundeavdelingen i Blue Water Shipping, et danskbasert, internasjonalt konsern som driver med spedisjon. Åtte år senere saksøkte han arbeidsgiveren sin. Det fremgår av en hevingskjennelse fra Oslo tingrett 15. september 2016 at partene inngikk et utenomrettslig forlik, og det er derfor uklart hva tvisten bestod i.

Document foretok onsdag ettermiddag og kveld gjentatte henvendelser til Blue Water Shipping, uten å få svar.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.