Det kom et brev fra Amerika. Er det ikke slik fortellingen begynner? I dette tilfelle en nordmann bosatt i California som hadde fått et tips om Document. Tydelig på samme side. Beskjeden var: -Jeg visste ikke at det fantes slike stemmer i Norge.

Her ser vi hvordan internett gjør at vi finner hverandre over hele kloden. Man kan bli svimmel av mindre.

Den kraften som ligger i denne «koblingen» er enorm, hvis vi bare klarer å få den til. Document kan bli en generator for nordmenn som vil det beste. De er spredt over hele kloden.

De har mye å fortelle. Det egentlige USA er det vi må ha som modell: E pluribus unum. Av mange ett. For Norge har gått fra homogen nasjon til heterogen og i en viss forstand er denne prosessen irreversibel. Dvs det er foretatt noen valg av de styrende som ikke tar seg reversere. Hundretusener er kommet til Norge. De er blitt fortalt at de kan beholde sin kultur og sine normer. Dette er selvsagt en stor løgn som skaper uoverstigelige problemer. Dette går det an å gjøre noe med, via utdanningssystemet og rettsvesenet. Vi skal ikke bli leilendinger i eget land.

Norsk kultur og våre verdier må gjelde i Norge. Og disse prinsippene må håndheves, med hård hånd. Vi har opplevd en utglidning som krever en hard hånd. Mange rettskafne innvandrere vil hilse en slik utvikling velkommen. De forstår faren for dem hvis den nåværende politikken får fortsette.


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.