Thomas Knarvik er vår egen Charlie Hebdo. Med sine treffende karikaturer og skarpe penn har han begeistret et stort publikum. Til glede for våre lesere og bokkjøpere har Document Forlag fått tak i et lite og eksklusivt restopplag av boken In His Name. Vi har også noen eksemplarer av etterfølgeren In Your Face til salgs.

I en egen kronikk, forklarer Knarvik bakgrunnen for tegningen av den svenske Vänsterparti-politikeren Ali Esbati som ape:

Bildet har en forhistorie: Jeg laget en bok med tittelen «In His Name», hvor jeg tegnet mest mulig støtende karikaturer av ugjerningsmenn som begår overgrep mot andre mennesker i religioners navn.

Min heltinne i boken var den muslimske superhelten Miss Suppressionfighter. Det var en feministisk bok viet latterliggjøring av ugjerningsmennene og autoritetene de støtter seg til. Tegningene var kanskje banale, men det var fordi de var en respons på overgrep som var himmelropende banale i all deres grusomhet.

Min norske forlegger valgte å brenne opplaget på 2500 bøker på grunn av frykt for represalier. Den ble så trykket og publisert på forlaget til Kåre Bluitgen i København, til karikaturstridens 10 års markering. Denne opplevelsen av frykt hos en forlegger, som så rettferdiggjør selvsensur og ender i makulering, ble en vekker.

Der jeg tidligere hadde trodd at vi hadde et fritt ytringsrom, ble det klart at dette rommet i realiteten var i ferd med å krympe inn.

Jeg frykter vi på sikt kan få samme tilstander som i våre naboland, hvor man omdefinerer retorikken, og sekkebetegnelsen «rasisme» til slutt blir så vid, at ytringer som klart faller innunder ytringsfriheten blir stemplet rasistiske.

Jeg tegnet politiker Ali Esbati, som ape, med den repeterende teksten; «ni är alla rasister, rasister….» da han beskyldte NRK for rasisme etter de sendte en reportasje fra en svensk forstad med store innvandringsproblem. Det er denne «kampen mot virkeligheten» jeg vil til livs.

«Norges første islamistiske bokbål» skrev Vebjørn Selbekk på Twitter da den norske forleggeren sendte hele det første opplaget av denne boka til makulasjon. – Jeg kan ikke stille meg bak et prosjekt og potensielt ofre livet, dersom jeg ikke kan stå 100 prosent for boken, sa den norske forleggeren, som valgte å makulere 2500 bøker før de ble lagt ut for salg.

Thomas Knarvik henvendte seg til Danmark og det danske forlaget Tøkk utga boken. I boken får både islam, jødedommen og den katolske kirke sine pass påskrevet av satirikeren Knarvik.

In His Name, som aldri ble utgitt i Norge, er et samlerobjekt for ettertiden. Benytt sjansen og kjøp den her.

I tillegg selger Document Forlag også Knarviks bok In Your Face. Her finner du klassikere som dette:

Tegningene er like aktuelle i dag.

Kjøp Thomas Knarviks bøker her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.