Marius A. Nilsen, foto fra Facebook. 

Myndighetene snakker ustanselig om klimatiltak og grønt skifte. Ifølge FrPs Marius A. Nilsen er dette en uansvarlig politikk som setter hele velferdsstaten i fare. Han kaller det «enestående inkompetanse».

Den såkalte klimasaken bygger i stor grad på oppsiktsvekkende svakt dokumenterte påstander og dommedagsvarsler. Det skal brukes nærmest ufattelige beløp for å nå «klimamål» satt av politikere med påfallende liten fagkunnskap.

Med tanke på de enorme økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av «klimapolitikken», er det underlig hvor lite offentlig debatt det er om selve grunnlaget for det hele.

Selv om deres klimafaglige kunnskaper i hovedsak er på et slagordnivå, jatter de fleste politikere, pressefolk og næringslivsledere med, og er skjønt enige om at dette er «vår tids viktigste sak», «alle må ta ansvar» osv.

Det finnes dog noen hederlige unntak. Enkelte hever røsten, og sier at dette går for langt, at det bygger på bristende forutsetninger og at det får konsekvenser velferdssamfunnet ikke kan bære.

En av dem er FrPs Marius A. Nilsen, førstekandidat for Agder FrP, Aust-Agder valgkrets. I et innlegg i Finansavisen advarer han  tydelig om at klimasaken er ute av alle rimelige proporsjoner (utdragene fra innlegget er noe forkortet):

Norge avvikler velferdssamfunnet med klimaplanen, mener han, ifølge avisen.

Det er toppen av uansvarlighet å kjøre Norge gjennom en årelating og avlatsøvelse uten grunn, med tvilsomt resultat, skriver Marius A. Nilsen (FrP).

Han fortsetter sitt resonnement:

Coronapandemien har sørget for å holde folk isolert og separert fra samfunnet, og tydeligvis separert politikerne enda mer fra virkeligheten og hverdagen til folk flest. Næringslivet er på knærne, arbeidsledigheten er høy og økende, psykisk sykdom øker og mange piler peker feil vei.

Selv med denne bakgrunnen ønsker politikerne over hele skalaen, fra regjeringen til Arbeiderpartiet, å gjøre fremtiden vesentlig vanskeligere for alle, for å unngå en klimakatastrofe visstnok kun Norge kan avbøte.

Nilsen mener norske politikere går altfor langt i sin iver etter nærmest å overoppfylle alle mål og krav:

Norge skal jo være best! Man har derfor også spilt inn noen av de heftigste målene for reduksjon av CO2, sist skjerpet fra 40 til 50 prosent av trekløveret Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti.

For å virkelig gjøre ting enda mer utfordrende, mener regjeringen at skogen vår ikke skal tas med i klimaregnestykket, som alle andre gjør.

Han fortsetter:

Det som gjør det hele så uforståelig, er det faktum at Norge allerede er et av verdens beste land på klima og miljø (ren energiproduksjon med 98 prosent fornybar energi).

Han anklager regjeringen for å være ute av takt med virkeligheten i klimasaken:

Megalomanien og inkompetansen regjeringen og støttepartier legger til grunn med Klimaplan 2030 er dermed enestående, i negativ retning. Det er toppen av uansvarlighet å kjøre Norge gjennom en årelating og avlatsøvelse uten grunn, med tvilsomt resultat, som vil kunne utradere mye av næringslivet, arbeidsplasser, distriktsbosetting, og mer.

Ikke minst er han oppgitt over forestillingen om at «Norges innsats»! er det som avgjør hele klimaspørsmålet på verdensbasis:

Fornuftige folk forstår at det ikke vil hjelpe eventuelle klimaproblemer noe som helst på global skala om lille Norge legger ned all oljeproduksjon og all annen industri, og kun sykler fra i dag av.

Klima Antiklimaks – kritisk gjennomgang av klimasaken:

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.