Det er vanskelig for vest-europeere å forstå det David Horowitz sier: USA er truet av sin egen indre fiende, som er landets elite. Hvorfor er det så vanskelig å forstå? Fordi vest-europeisk elite har vært oppflasket på antiamerikanisme i tiår. Derfor gjenkjenner de den ikke når den dukker opp ved makten i USA. De er av samme ulla selv.

En lignende parallell kan man bruke på muslimers antisemittisme. Vest-europeere vil heller ikke gjenkjenne den, for de har selv beveget seg i glideflukt mot anti-israelisme med overgang til ren anti-semittisme. Det vil derfor ikke komme noen kraftig reaksjon når muslimer åpent viser sitt jødehat.

Neste trinn på stigen er kristne. Vest-europeere har beveget seg mot ikke bare en postkristen tilstand, men mot likegyldighet og fiendtlighet mot kristendommen i så lang tid, at de ikke vil reagere når venstresiden og muslimer går sammen for å parkere, isolere og fordrive kristne og kristendommen.

Her har du tre stadier som i sum ødelegger USA, men enda mer Vest-Europa.

Det er en borgerkrig som er en sivilisasjonskrig.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.