Nytt

Bakeriet Masterpiece i Denver, USA, ble i fjor trukket for retten etter å ha nektet, på uttalt kristent grunnlag, å bake en bryllupskake til et homofilt par. cpr.org.

Menneskerettighetsdomstolen i Colorado dømte den gangen i ekteparets favør etter at de saksøkte eieren Jack Phillips. Ankedomstolen i Colorado har nå gjort det samme. Phillips risikerer bøteleggelse.

Det lyder i dommen at det første grunnlovstillegget (som skal sikre ytringsfriheten) ikke er av relevans i saken, og at bakeriet har handlet i strid med anti-diskrimineringslovgivningen:

Masterpiece argues that wedding cakes inherently convey a celebratory message about marriage and, therefore, the Commission’s order unconstitutionally compels it to convey a celebratory message about same-sex marriage in conflict with its religious beliefs.

We disagree. We conclude that the Commission’s order merely requires that Masterpiece not discriminate against potential customers in violation of [the Colorado Anti-Discrimination Act] and that such conduct, even if compelled by the government, is not sufficiently expressive to warrant First Amendment protections.

Det er selvsagt en prinsipielt innviklet sak, som har skapt opphetet debatt på den andre siden av Atlanteren, først og fremst mellom homoaktivister og kristne grupperinger.

Skal private forretninger tvinges ved lov til å utføre oppdrag de selv finner bekvemmelige, eller skal man kunne unnlate å levere tjenester til kunder på politisk og religiøst grunnlag?

Historisk sett har USA lent mot mer liberale løsninger i slike spørsmål enn hva vi europeere kanskje er vant (og komfortable) med. Nå er den moderne ideologien, med sine mange forbud og påbud i menneskerettighetenes navn, i ferd med å omforme kulturen også der.

Det kan argumenteres for at domsavgjørelsen signaliserer et hamskifte. Fremfor at partene likestilles under den amerikanske grunnloven, gis den sekulære menneskerettighetsideologien en stadig mer overordnet rolle vis-á-vis kristendommen i det offentlige rom.

Det er en utvikling som forlengst er fullbyrdet i Vest-Europa, og som vi i dag tar for gitt, men som i det overveldende kristne USA har latt vente på seg.

Phillips hevder å være innstilt på å ta saken høyere opp i systemet. En eventuell dom i den amerikanske høyesteretten ville ha satt tonen, og gitt en enda tydeligere pekepinn på hvilken retning landet vil bevege seg i ved fremtidige korsveier som denne.