Joe Biden er mer grov og brutal enn før og mer populistisk og derfor lett å gjennomskue. Det gjør ham også sint. Foto: Andrew Harnik(/AP/NTB

Joe Biden varslet torsdag kontrolltiltak mot våpen som får mange amerikanere til å spisse ører. De er vant til å høre politikere lyver og Biden sier han på den ene siden vil ta våpnene fra dem, men ikke true retten til å ha våpen. Det blir for drøyt. Det er for åpenlyst at det første er hva det handler om.

Demokratene har i årevis siklet etter å ta våpnene fra amerikanerne. Men for amerikanere er retten til å bære våpen uløselig knyttet til frihet. Det er ikke tilfeldig at det første grunnlovstillegget er ytringsfrihet og det andre er retten til å bære våpen.

Europeere ser på amerikanere som primitive når det gjelder våpen, men de vil gjerne at amerikanske våpen beskytter og redder dem. Europeere er underlagt et kontrollregime som gjør at myndighetene vet hvem som har våpen og hva slags. De kan når som helst inndra dem.

For å rettferdiggjøre en lignende politikk i USA må Biden lyve. Han sier det ikke er screening av de som søker om å kjøpe våpen. Det er løgn. Alle stater har slik kontroll. Men det forskjeller på om man kan bære våpen i det daglige, og ikke minst stand your ground-regler. Dette er noe de fleste amerikanere vet. De vet også at når Biden snakker om «krigsvåpen» som AR-15 så skyver han det foran seg fordi Demokratene har gjort det til symbol. Det er folk utover landet som bruker et slikt våpen til konkurranseskyting eller jakt. Men i byene brukes håndvåpen til kriminalitet. Hva er målet med politikken? Er det å få ned dødstall eller ramme den del av befolkningen som stemmer Trump? Det er 40 millioner som har et AR-15.

Amerikanerne hører Biden vil selge en politikk som en bruktbilselger. Han henter ordene fra koronapandemien. Også våpenbruken er en pandemi.Virkelig?

«Today we’re taking steps to confront not just the gun crisis, but what is actually a public health crisis,» Biden said from the White House Thursday.

Så slår han fast at ingen av forslagene vil krenke det andre grunnlovstillegget. Når en politiker kommer med slike forsikringer har velgerne lært at de bør være på vakt. Da er ofte det stikk motsatte tilfellet.

«Nothing, nothing I am about to recommend in any way impinges on the Second Amendment,» the president said, calling arguments suggesting that those constitutional rights are at stake «phony.»

For så begynner Biden å snakke om at intet grunnlovstillegg er hellig. Hva? Nå blir velgerne enda mer skeptiske. Dette lyder som en politiker som forsøker å rettferdiggjøre at han skal gjøre det han nettopp sa han ikke skulle gjøre.

«No amendment, no amendment to the Constitution is absolute,» he said. «You can’t yell ‘fire’ in a crowded movie theater — recall a freedom of speech. From the very beginning, you couldn’t own any weapon you wanted to own. From the very beginning that the Second Amendment existed, certain people weren’t allowed to have weapons.»

Det Biden gjør er litt for åpenlyst. Han er ikke lenger en smart politiker. Det er heller ikke Kamala. Dette for dumt og direkte.

He added: «So the idea is just bizarre, to suggest that some of the things we’re recommending are contrary to the Constitution.»

Tilhørerne har nå forstått at det er nettopp det Biden mener: Han vil ta fra borgerne deres grunnlovsrettigheter. Han vil bare ha seg frabedt at noen sier det høyt.

«Let me say it again, gun violence in this country is an epidemic,» Biden said. «And it’s an international embarrassment.»

Biden retter seg etter hva utlandet mener om amerikanere? Et stort bedre uttrykk for America Last kunne han ikke gitt.

At Biden-administrasjonen er på gyngende grunn viser utnevnelsen av David Chipman som leder for departementet som steller med våpenkontroll, the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF). Chipman er en skrulling som tror på konspirasjonsteorier. Det er en av flere Biden har utnevnt som ikke burde passert en kompetansetest. men han utnevner dem fordi de er skrullete: De har ikke de sperrer som normale personer ville hatt mot å gjennomføre grunnlovsstridige og rasistiske lover. jfr leder av kontoret for raselikhet i justisdepartementet som tror svarte er overlegne hvite.

Demokratene har lenge villet ha lover som gjør det mulig å saksøke våpenfabrikanter for skaden en kriminell forvolder. Det vil innføre et nytt prinsipp i lovgivningen med uoverskuelige konsekvenser. Hvis en fabrikant av et produkt er ansvarlige for hva kjøperen gjør med det, vil det oppheve det frie marked. Politiet og domstolene vil få all makt til å bestemme hva og hvem som kan produsere. Det vil være et stort skritt mot innføring av et totalitært samfunn. Amerikanerne forstår det. Derfor kalles Bidens fremstøt for et «powergrab», en makttilraning.

Republicans, meanwhile, have expressed their suspicion of Biden’s agenda, which goes much further than the actions he is announcing Thursday. The president has said he supports an assault weapons ban, voluntary buybacks of assault weapons, wants to repeal a law that prevents gun manufacturers from being sued for crimes people commit with guns, and much more.

«By appointing the anti-gun Merrick Garland as attorney general and nominating David Chipman — formerly a senior staffer at the leading gun control lobby —  to head ATF, Biden has made clear his sights are set on restricting the rights of law-abiding gun owners while ignoring criminals and foregoing substantive measures that will actually keep Americans safe,» the National Rifle Association (NRA) said in a statement.

 

Biden on the Second Amendment: ‘No amendment is absolute’

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.