Munnbind og europeiske mynter. Illutrasjonsfoto: Pixabay.com 

Mangelen på munnbind, smittevernsfrakker og visir i starten av 2020 gjorde at flere norske bedrifter la om produksjonen for å bidra med smittevernutstyr. Det var en vinn-vinn situasjon: Næringslivet opprettholdt arbeidsplasser og Norge fikk smittevernutstyr i en tid hvor det var mangelvare. Nå har den offentlige etterspørselen stanset og fremtiden til norsk beredskap hviler på EU-reglementer.

– Vi vil jo ikke kunne være selvforsynte med denne typen utstyr, sier helseminister Bent Høie til NRK.

Høie peker på at mye av produksjonen er kommet til mens det var unntaksordninger for anskaffelser. Offentlige anskaffelser følger EU-direktiver med terskelverdier.

– Vi må se på hvordan vi kan gjøre dette framover, men innenfor det som er gjeldende regelverk for anskaffelser i en situasjon som blir mer normal, sier han.

Høie forklarer at et europeisk helsesamarbeid er på trappene. Helsesamarbeidet Høie refererer til er Europakommisjonens ambisjon om «den europeiske helseunion».

I november 2020 fremmet Europakommisjonen et forslag til tiltak for å styrke EUs beredskap ved grensekryssende helsekriser:

Meldingen presenterer de første byggesteinene i «den europeiske helseunionen», og kommisjonen argumenterer for at alle tre rettsaktforslag som nå fremmes er i tråd med EU-traktaten.

Høie mener at samarbeidet kan styrke norske produsenters mulighet til å levere, også til europeiske beredskapslagre.

– Det, som det jobbes med nå, er å se på hvilken måte de framtidige anskaffelsene kan bidra til at det er norsk produksjon videre. Sånn at de som har etablert seg nå får muligheten og til å levere til Norge, sier Høie til NRK.

Men bestillingene fra norske produsenter har stoppet opp. NRK har vært i kontakt med tre bedrifter som har produsert smittevernutstyr for Norge under koronapandemien. Bestillingene fra myndighetene har stanset hos alle tre. Nå må Asap Skien, som produserer smittevernsfrakker, permittere ansatte.

Daglig leder i RK Grafisk Rolf H. Hojem sier til NRK at han er takknemlig for at de fikk muligheten til å produsere visir til norsk helsevesen, hvilket gjorde at folk kunne fortsette i jobben, men han stiller seg undrende til stoppen i bestillinger fra det offentlige.

– På generelt grunnlag synes jeg det er rart at ikke myndighetene sørger for å ha en forsyningslinje i Norge på det som er beredskapsmateriell, sier Hojem.

– Næringslivet stiller jo opp i en krisesituasjon. Men når krisen er over har man ikke bruk for det, virker det som. Det synes jeg er litt betenkelig, legger han til.

Styreleder Leif Jarle Aure i Innovern, som leverer munnbind, mener Norge må definere den norske smittevernutsyr-produksjonen som beredskapsindustri på lik linje med andre EU-land.

– For eksempel i Tyskland, som definerer slik industri som beredskapsindustri, og vil ha den i eget land av sikkerhetsmessige årsaker, sier han.

– Dersom vi ikke har en norsk beredskap vil vi også i framtida være avhengig av import, særlig fra Kina, legger han til.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.