Etterspørselen etter norsk olje ser ikke ut til å bli redusert med det første. Oseberg-plattformen. Arkivfoto: Helge Hansen/NTB

I rapporten «Oil 2021», som ble sluppet i dag, kommer Det Internasjonale Energibyrået (IEA) med nye anslag for verdens olje- og gassforbruk de neste fem årene. Koronapandemien medførte et kraftig fall i verdens oljeforbruk og CO2 utslipp, men IEA mener fallet er bare midlertidig hvis ikke det grønne skiftet skyter fart.

IEA-rapporten viser at verdens oljeforbruk vil returnere til nivåene før pandemien, og fortsette å stige fremover, såfremt vaksineringen mot covid-19 går som planlagt. Det innebærer at vaksinene virker som tenkt, og mesteparten av befolkningen i høyinntektsland er vaksinert innen utgangen av sommeren. Det er slett ikke sikkert.

Hovedgrunnen til at det globale oljeforbruket ligger an til å vokse seg større enn før pandemien, er den samme som før: Økonomisk vekst og befolkningsvekst særlig i Asia, men også i Afrika og Sør-Amerika. Rapporten forventer at etterspørselen etter olje og gass vil synke noe i Europa og Nord-Amerika.

Også IEA er grundig infiltrert av klimahysteriet. Toppsjefen, Fatih Birol, oppfordrer verdens lederne til å prioritere grønn energi når de skal gjenoppbygge økonomiene sine igjen etter covid-pandemien – uten å nevne at økonomien allerede ligger i ruiner, og at resultatene med vindkraft fra Europa og USA viser at de enorme investeringene ikke virker, men tvert om er en trussel mot både energiforsyningen, økonomien og naturen.

Byrået uttrykker bekymring for at verden er på full fart vekk fra Parisavtalens mål om utslippskutt. Skal klimamålene nås, må man sørge for en raskere overgang bort fra oljen enn det det ligger an til nå, ser IEA. Byrået mener at det er rom for å kutte, men at myndighetene må stille tøffere krav, og legge til rette for endringer:

  • Raskere innfasing av utslippskrav i transport
  • Hjemmekontor tre dager i uka for OECD-land, to dager i ikke-OECD-land
  • Redusere forretningsreiser med fly med 50 prosent
  • 50 prosent flere elbiler i 2026 enn i hovedanslaget
  • Redusere etterspørselen etter plast
  • Høyere avgifter på drivstoff
  • Kutte oljebruk til oppvarming på den nordlige halvkule

Dersom alle disse tiltakene blir gjennomført, mener IEA at etterspørselen etter olje falle med om lag 5.6 millioner fat olje per dag. Hvis ikke vil verdens oljeforbruk komme tilbake til nivåene før pandemien – og fortsette å stige. Problemet er at denne planen direkte motarbeider FNs bærekraftsmål:

«Det grønne skiftet» er enormt kostbart, gir energimangel og høye energipriser, som igjen vil gi høyere matvarepriser. Det vil underminere FNs mål om høyere levestandard og mindre fattigdom for verdens raskt voksende befolkning. Hverken IEA eller FN-systemet ønsker å adressere dette paradokset. Man later som om virkeligheten ikke eksisterer.

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.