Om en måned kan det i praksis settes en stopper for «hyblifisering» av leiligheter i eierseksjoner. Stortinget skal 13. april behandle en innstilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Etter alt å dømme vil kommunal- og forvaltningskomitéen foreslå å tillate at årsmøtene i ethvert sameie kan treffe beslutning om «hyblifisering» (seksjonering) av leiligheter.

Forutsetningen for at et sameie-årsmøte kan gjøre et slikt vedtak, vil være at beslutningen tas med minst to tredels flertall, ifølge departementets lovforslag, som har vært til behandling i kommunalkomiteen siden 18. desember i fjor.

Innstilling om vel en uke

På spørsmål til departementet svarer fagdirektør Cecilie Ingjerd Karlson at komiteen skal levere innstilling i saken innen 25. mars. Det er med andre ord vel en uke igjen til innstillingen endelig vil foreligge.

Svært mange instanser har deltatt i en omfattende høring etter at saken i en årrekke har versert som et stadig mer brennbart tema i boligsameiene.

Oppkjøp og seksjonering

De fleste sameier har sett med økende bekymring på at alminnelige selveierboliger er blitt kjøpt opp i forretningsøyemed, for deretter å bli seksjonert (inndelt) med tanke på utleie av til dels svært små enheter (hybler) innenfor en enkelt seksjon (leilighet).

Skaper ustabilt boligmiljø

Virksomheten har hatt økende omfang og er blitt til dels svært kontroversiell, ettersom andre eiere av leiligheter i sameie har gått kraftig imot den hittil lovlige praksisen. Begrunnelsen for motstanden har i hovedsak dreiet seg om bomiljøet, som lett vil bli negativt preget av at det etableres utleieleiligheter med ustabile beboerforhold.

Lettvint inntjening

Generelt har dagens seksjonseiere gitt uttrykk for sterke motforestillinger mot forringet bomiljø i kraft av at initiativrike forretningsfolk har sett nye muligheter til lettvint inntjening på boligmiljøets bekostning.

Hyblifisering har i mange år vært et stort problem i Groruddalen.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Kjøp Ruud Koopmans bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.