Fargelagt versjon av Gustav Dorés tolkning av Jesu lignelse om tolleren og fariseeren i templet.

Avkristningen av Norge og en del andre tradisjonelt protestantiske land har flyttet den iboende moralismen i denne delen av verden fra religionens til politikkens domene.

Et utslag av dette er at mennesketypene som for hundre år siden ville ha levd ut sin fariseisme med moralposering på det religiøse området, i dag gjør det på en politisk måte i stedet.

Norsk Journalistlags (NJ) organ Journalisten opplyser onsdag at organisasjonen har utarbeidet sin egen klimaveileder for medlemmene. NJ «ønsker å gå foran med et godt eksempel i klima- og miljøsaken», heter det i saken.

Man har ikke bare høye tanker om seg selv, det viser seg også at organisasjonen tidligere har vedtatt en slags trosbekjennelse på klimafeltet, med ambisjoner om å synde mindre:

«NJ erkjenner klimautfordringene, og skal aktivt tenke grønt i sitt arbeid.»

Et eget utvalg har utarbeidet klimaveilederen, som ansporer til å være grønne både i tanke, ord og gjerning: Veilederen tar sikte på å «gje råd om korleis ein kan gjere grøne val i heile organisasjonen, inkludert dei møta og samlingane vi arrangerer.»

Den grønne tenkningen skal altså gjennomsyre alt organisasjonen foretar seg, hvilket bringer tankene hen på islam, der man må være klar over om en handling er halal eller haram, og innrette seg deretter.

Ambisjonen er intet mindre enn «å gjere ein positiv skilnad når det kjem til klima og miljø», med andre ord et slags himmelrike på jorden. Blant de foreslåtte tiltakene er vegetarmat ved møteservering og retningslinjer for transport, men også klimakrav til forskjellige leverandører av tjenester.

NJ-organiserte journalister oppfordres også til å drive «påvirkningsarbeid i redaksjonene». Til tross for dette nærer organisasjonens leder forhåpninger om at det ikke skal påvirke journalistikken:

– Det viktigste med en slik veileder er bevisstgjøring. Det starter en prosess hos oss hvor vi begynner å tenke på hvordan vi kan være mer klimavennlige. Det var viktige diskusjoner på landsmøtet om at dette ikke skal påvirke journalistikken, men at det er ment som en veileder når NJ skal planlegge og arrangere møter, forteller NJ-leder Hege Iren Frantzen.

Med tanke på at det ikke finnes journalistikk som setter spørsmålstegn ved det rådende paradigmet på klimafeltet, vil kanskje ikke klimaveilederen forandre noe på den saken. Men hva med den stakkaren som måtte lure på om vi ikke er vitne til verdenshistoriens mest opphypede katastrofevarsel?

Like sikkert som at klimaaktivisme er bra, er det at våpen er onde.

Laagendalsposten skriver at Kongsberg jazzfestival ikke lenger vil ha Kongsberg Gruppen som sponsor av festivalen, til tross for at selskapet nylig har deltatt i en økonomisk redningsaksjon for arrangementet.

Bakgrunnen er at noen artister ikke vil være med fordi Kongsberg Gruppen lager forsvarmateriell.

Det som startet som en radikal protestbevegelse mot festivalens sponsorsamarbeid med KOG, har etter hvert fått sterkt fotfeste i store deler av kulturlivet.

Det er ikke første gang i historien at de mest intolerante og høyrøstede fanatikerne får med seg saueflokken.

Denne moralismen som gjør seg gjelder på stadig flere områder, der utopiske drømmer om en våpen- og forurensningsfri verden politiserer relasjonene mellom folk, er i ferd med å ødelegge samfunnet.

 

 

Kjøp Alexander Graus «Hypermoral» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂