Doc-TV

Hva skjer når utgiftene til mottak av flyktninger fører til at skoler må legges ned? At det må kuttes i eldreomsorgen? Staten betaler i noen år, siden må kommunene selv ta regningen. Til tross for dette vil mange ordførerne bare ha flere flyktninger og asylsøkere, men hva skjer når befolkningen ser sammenhengen? Dette snakker vi i dag med Frps Jon Helgheim om. Pluss begrepet «nasjonalkonservativ» og ekskluderingen av Ugland Jacobsen.