Et villakvarter på Teie på Nøtterøy ble revet for å gi plass til boligblokker. Det var Norges fineste og best bevarte havebyanlegg, tegnet av arkitekt Kristoffer Lange med byggestart i 1919. For hundre år siden verdsatte et langt fattigere Norge skjønnhet og harmoni. I dag er det kun penger som teller. Du kan være sikker på at utbyggerne og politikerne selv gjerne bor i villar som  Holmenveien 2, den vakreste villaen på Teie. Planene om bygging av høyhus rundt Smestad og Storo i Oslo er i en mye høyere skala og minner om de verste eksesser under 60-tallets rivegalskap. Foto: Paul Grøtvedt

I sommer falt det en dom i Stavanger Tingrett, og den var krystallklar. Saken handlet om et ektepar med en enebolig som ble utsatt for en blokkbebyggelse tett inntil eiendommen. Utbygger var Veidekke som ikke var interessert i noen minnelig løsning med ekteparet. Etter mange år med klager på flere nivåer uten å få medhold, gikk ekteparet til sak. Nå foreligger dommen og den gir ekteparet medhold på alle viktige punkter. Retten påpeker at Veidekke hadde alternativer, men var mer opptatt av å tjene mest mulig penger.

Dommen konkluderer med at Veidekke må betale ekteparet 2 millioner kroner i erstatning og drøyt 400 000 kroner i saksomkostninger. Dommen ble omsider anket av Veidekke. Uansett utfall ved neste rettsinstans er sakens spesielle karakter svært interessant. At en villaeier kan gå til sak mot utbygger på grunn av tapte boligkvaliteter, og vinner saken i første rettsinstans, bør gi urovekkende perspektiver for hensynsløse og griske utbyggere.

I mange av landets kommuner bygges det høyblokker som utsetter småhusbebyggelsen for ulike typer av overgrep. Utbyggerne presser på og de kommuneansvarlige gir etter av ulike grunner som ofte er i strid med lovverk og kommuneplaner. Høyblokker med mange leiligheter gir flere innbyggere og større skatteinntekter. Da betyr det null og niks at naboene med sine villaer mister utsikten og boligen synker radikalt i markedsverdi. I en slik situasjon påstår utbygger at utsikt ikke er en menneskerett.

Nå er det ikke noe galt i at utbyggerne tjener godt med penger, men det må ikke gå på bekostning av at nabovillaene påføres store tap i boligens eiendomsverdi, At villaeierne mister utsikten er selvsagt et viktig aspekt ved verdireduksjonen, men primært handler det om at det er høyblokkbebyggelsen i seg selv som forårsaker naboeiendommenes verditap. Utbygger har ikke bare fratatt nabovillaene utsikten, men også ødelagt et enhetlig og tradisjonsrikt bomiljø.

Enhver skjønner jo at utbyggeren maksimerer sin fortjeneste ved å ha overtatt naboenes utsikt og fordelt den på alle sine blokkleiligheter, mens nabovillaene ender opp med betydelige verditap. Årsakssammenhengen er entydig: Villaeierne blir utsatt for en økonomisk rasering, fordi utbyggere har fratatt dem en verdifull kvalitet ved eiendommene. Denne raseringen av den private eiendomsretten, som resulter i økonomisk tap og reduksjon av viktige boligkvaliteter, blir sjelden hensyntatt i den kommunale saksbehandlingen og politiske vurderingen.

Hverken kommuneplan eller lovverk gir beskyttelse mot den slags økonomiske overgrep, men det kan det nå bli en endring på. Dommen i Stavanger tingrett forteller oss at rettsvesenet kan være en vei å gå for å oppnå rettferdighet. Landet rundt finnes det mange boligeiere som har møtt både kyniske utbyggere og kommunal unnfallenhet. Tiden er nå moden for at villaeierne slår seg sammen og går til sak mot arrogante utbyggere.

 

Les om rivingen av Teie haveby:

Strandadel og utbyggerklaner raserer fellesverdier

Kjøp Halvor Foslis klassiker her!


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂