Imran Saber, også kjent som «Onkel Skrue» og «David Toskas finansminister». Foto: Finest.se

Norge krenket Imran Sabers rettigheter i forbindelse med beslag av en telefon som inneholdt kommunikasjon med advokatene hans, fastslår Menneskerettsdomstolen.

Telefonen ble beslaglagt da politiet etterforsket en sak der Saber var fornærmet. Han opplyste da at den inneholdt taushetsbelagte meldinger mellom ham og to advokater som forsvarte ham i en sak der han var siktet.

Saber – som er straffedømt en rekke ganger og blant annet har fått kallenavnene «Onkel Skrue» og «David Toskas finansminister» – ble senere frikjent i denne saken.

Rettferdig rettergang
Oslo tingrett bestemte at disse meldingene skulle siles ut av eksterne eksperter før politiet fikk tilgang til telefonen. Endret praksis i Høyesterett førte etter hvert til at denne silingen ikke ble fullført før politiet overtok telefonen.

Saber mente dette krenket retten til en rettferdig rettergang og respekt for korrespondanse. Han tok derfor saken til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Dissens
Ettersom Saber ble frikjent, mener EMD han ikke kan hevde å være fratatt retten til en rettferdig behandling i retten. Et flertall på seks dommere mener derimot at menneskerettskonvensjonens artikkel 8 – som beskytter retten til et privatliv, inkludert respekt for korrespondanse – ble brutt. Den sjuende dommeren tok dissens på dette punktet. Også det ble begrunnet med at Saber ble frikjent og at han derfor ikke hadde lidd noen skade.

Staten er dømt til å betale 7.000 euro i erstatning. Det tilsvarer 74.000 kroner med dagens kurs.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.