Partiene på Stortinget forhandler om en ny pensjonsordning. Nå sliter de med å finne en løsning for årets pensjoner. Her er Per Olaf Lundteigen (Sp) og Audun Lysbakken (SV) på vei inn til oppstart av forhandlingene i november. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ønsket om å øke dagens pensjoner allerede i år er blitt en hodepine for partiene på Stortinget. Løsningen kan bli en «julegave» i form av en engangssum.

I Stortingets siste arbeidsuke før jul pågår det intense forhandlinger om pensjon.

Frp og SV har invitert de andre partiene med på et nytt pensjonsforlik, og et av kravene er å løfte pensjonene allerede i år. De to partiene ønsker både å løfte minstepensjonene og å endre dagens regulering av pensjonene til et snitt av pris- og lønnsvekst.

Begge forslag er det flertall for på Stortinget. Men innføres endringene helt på tampen av året, frykter flere partier en kaskade av konsekvenser det er vanskelig å overskue.

– Det står ikke på viljen, men marerittet nå er å sette i gang noe vi ikke ser helt konsekvensene av så sent på året, sier en kilde til NTB.

Nav advarer

En omlegging og økning av pensjonene kan blant annet få konsekvenser for andre pensjonsordninger, skattlegging, rett til å gå av med tidligpensjon og utbetaling av andre ytelser, som bostøtte.

Nav advarer i et brev til partiene om konsekvensene av å innføre ordninger som gir tilbakevirkende kraft.

Dersom partiene beslutter å innføre en ny reguleringsmodell for pensjonene, må om lag 1 millioner saker reguleres fra nytt, hvorav minst 25.000 saker vil trenge manuell behandling, oppgir Nav.

– Det er en betydelig forskjell på om sakene omregnes med virkningstidspunkt fram i tid eller tilbake i tid. Det er en betydelig risiko for feil etter omregning og forsinkelser dersom saker skal reguleres tilbake i tid og slik at allerede regulerte ytelser skal reguleres med nye satser. Et arbeid i denne størrelsesorden vil med stor sannsynlighet påvirke gjennomføringsevnen for øvrig pålagt arbeid i 2021, advarer etaten.

Vurderer julegave

Partiene leter nå etter mulige engangsløsninger som ikke fører til stor risiko for følgeproblemer. En mulighet som har vært diskutert, er å gi minstepensjonistene, eller eventuelt bare enslige minstepensjonister, en engangsutbetaling som en slags julegratiale.

Julegaven vil imidlertid trolig først ville kunne bli utbetalt til sommeren, da Nav anslår seks måneders utbetalingstid.

Det var et nytt forhandlingsmøte på Stortinget tirsdag, men partiene er foreløpig et godt stykke unna en løsning, får NTB oppgitt.

– Vi leter etter en engangsløsning som kan fly, sier en kilde.

Finanskomiteen leverer sin innstilling til nysaldert budsjett for 2020 onsdag, der de siste påplussingene og endringene i årets budsjett kommer.

Etter det NTB erfarer, skal det ikke ligge en løsning for pensjon i den innstillingen. En eventuell løsning vil heller komme som et såkalt løst forslag senere i uken. Siste frist er lørdag, når nysaldering av 2020-budsjettet skal voteres over.

Forhandlingene om fremtidige pensjoner vil fortsette på nyåret. Frps arbeids- og sosialpolitiske talsperson Erlend Wiborg uttalte til NTB forrige uke at han har tro på at partiene vil lande et forlik allerede innen starten av februar.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.