Elektronikk, som fra denne fabrikken som produserer litiumbatterier i Huaibei i Anhui-provinsen, bidro til Kinas eksportvekst i forrige måned. Foto: Chinatopix via AP / NTB

Samtidig som Kina har begynt å kjøpe ris fra India, vokser Kinas eksport kraftig. Eksporten for november i år lå 21 % over tallene for samme måned i 2019, og observatører mener det ikke er tvil om at kinesisk økonomi tjener på nedstengningene i den industrialiserte delen av verden.

China trade: exports surge to record levels, as coronavirus lockdowns return to the West

Exports grew by 21.1 per cent last month from a year earlier, from  11.4 per cent in October and well above the consensus result of a survey of analysts, conducted by Bloomberg, which predicted 12 per cent growth.

This was the highest growth rate since February 2018, when exports grew by 44.5 per cent. November’s shipments had a total value of US$268 billion, customs data showed, the highest on record.

The strong trade growth in November came as other parts of the world grappled with severe coronavirus outbreaks, driving up demand for medical gear and lockdown goods made in China.

Eksporten økte med 21,1 prosent i forrige måned fra året før, fra 11,4 prosent i oktober og godt over konsensusresultatet av en undersøkelse blant analytikere, utført av Bloomberg, som spådde en vekst på 12 prosent.

Dette var den høyeste vekstraten siden februar 2018, da eksporten økte med 44,5 prosent. Forsendelsene til november hadde en samlet verdi på 268 milliarder dollar, viser tolldata, den høyeste registrerte.

Den sterke handelsveksten i november kom da andre deler av verden kjempet med alvorlige koronavirusutbrudd, og økte etterspørselen etter medisinsk utstyr og nedstengnings-relaterte varer laget i Kina. (South China Morning Post)

Alt tyder på at Kina har klart å snu Covid-19, som av mange kalles Kina-viruset, til sin fordel, mindre enn et år etter at resten av verden gikk i pandemi-modus.

Verdien av eksporten tilsvarte 2.360 milliarder kroner. Stor etterspørsel etter medisinsk utstyr og elektronikk bidro til økningen.

I tillegg drar Kinas næringsliv nå fordel av at landet var tidlig ute med å restarte økonomien etter koronakrisen i begynnelsen av året. Allerede i mars erklærte Kinas kommunistparti at smittesituasjonen var under kontroll. (NTB)

 

Kina kjøper ris fra India for første gang på tretti år

Kjøp Sammenstøt mellom sivilisasjoner? her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.