Frigjøring av ofre er en sak som alltid utkjempes, for nye ofre dukker bestandig opp i horisonten når de gamle forsvinner i glemselen. Frigjøringen av kvinner fra mannlig undertrykkelse, av dyr fra menneskelig misbruk, av homofile og transseksuelle fra «homofobi» og av muslimer fra «islamofobi» – alle disse frigjøringskampene er i nyere tid blitt en del av venstresidens programmer, for siden å bli nedfelt i lover og komiteer, og holdt oppsyn med av et overkritisk byråkrati. Gradvis er de gamle normene for sosial orden blitt marginalisert, eller til og med straffeforfulgt som brudd på «menneskerettighetene». Kampen for «frigjøringen» har faktisk vært ledsaget av flere nye lover enn de som noensinne er blitt laget for å undertrykke den – tenk bare på alt det som nå blir bestemt av hensyn til «ikke-diskriminering».

Roger Scruton

Les også

-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.