Folkehelseinstituttet i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Risikoen for å dø av Covid-19-smitte anslås i Folkehelseinstituttets siste risikovurdering til 0,31 prosent. Anslaget er ikke justert for alder.

Dødeligheten er beregnet ut fra andelen døde av de smittede, beskrevet som letalitet eller infeksjonsletalitet.

– Hittil har nesten 90 prosent av dødsfallene skjedd i gruppa over 70 år. For personer over 80 år ser sykdommen ut til å være svært farlig med letalitet langt over 10 prosent, skriver FHI.

FHI beregner andelen av smittede som må til intensivbehandling på sykehus, til 0,27 prosent.

 

Kjøp Prosessen mot Israel fra Document Forlag!

Kjøp Halvor Foslis bok her!