Folkehelseinstituttet (FHI) anslår at deler av smitteverntiltakene kanskje kan reduseres én til to måneder tidligere enn antatt.

Tidligere har FHI antatt at det vil bli svært små lettelser før etter at sommerferien er over. Men hvis effekten av sommeren blir som de nå tror, kan noen av tiltakene lettes allerede i juni, skriver Nettavisen.

Årsaken er blant annet at viruset sprer seg dårligere om sommeren. FHI tror at Norge er over den tredje smittetoppen, som også er en medvirkende årsak til at man kanskje kan lette på restriksjonene tidligere.

Denne uken har de for første gang beregnet hva det vil bety at det snart er sommer, hvor erfaringen er at smitten går ned.

Hvis det ikke gjennomføres noen lettelser av smitteverntiltak, viser modellene at man med hjelp av sommeren vil være nede på et helt ubetydelig smittenivå allerede ved inngangen av juli.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.