Christopher Nolan er en spesiell regissør i dagens landskap. Han får lov å lage filmer med store budsjetter. Få andre får det som har en kreativ åre.  Hans fremtidsfilm Interstellar hadde kvaliteter. Nå har han laget Tenet som er en videreføring av Inception. Man har kommet dit at menneskene kan gå fremover og bakover i tiden. Dette  er brukt i en thriller. Det er interessant å se profesjonelle mennesker i arbeid. Å lage en slik film – som er skutt på location – er en stor operasjon. En morsom detalj: Flyet som sprenges på riktig har Norskfrakt på siden.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.