Innvandrere setter stadig større preg på Sverige, også i sosialbudsjettene. Foto: Skjermbilde fra SVT.  

Det er en svensk aktor som advarer mot den økonomiske virksomheten til innvandrerklanene. Han mener deres kriminalitet på det området nå er så massiv at landets offentlige velferdssystem er i ferd med å vakle.

Det er i et innlegg i Expressen at Björn Rosenlöf roper varsku om en utvikling som synes å være mer eller mindre ute av kontroll. Han arbeider til daglig som aktor i det svenske rettsvesenet og får mye av denne kriminaliteten presentert i rettssalen.

Han påpeker spesielt det økende omfanget av organisert økonomisk kriminalitet i regi av klanene. Dette er etter hans syn et nesten vel så stort problem som den voldskriminaliteten de samme miljøene utøver.

«Det är så klart illa att det finns ett 40-tal klaner som väljer att stå utanför samhället och ägna sig åt organiserad vålds- och narkotikabrottslighet, skriver han. Document har tidligere omtalt disse klanene i Sverige.

Men Rosenlöf mener denne saken har en side som er nesten like ille:

«För samhällsekonomin är det dock än värre att betydligt fler klaner sysslar med organiserad ekonomisk brottslighet i stor omfattning, en brottslighet som hotar själva fundamentet för vår välfärd.»

Han anslår at disse klanene gjennom økonomiske misligheter i dag stikker av med en skremmende høy andel av svenske sosialytelser.

«Jag skulle bli mycket förvånad om assistansfusket understiger 50 procent av all utbetald ersättning», skriver åklagare Björn Rosenlöf.»

Rosenlöf beretter om sine erfaringer omkring dette, og han er overrasket over at ikke denne typen problemer har vært omtalt i Sverige før nå i aller seneste tid. Dette er nemlig noe han mener har pågått svært lenge:

«Jag har sedan 2003 arbetat som åklagare med särskild inriktning på organiserad ekonomisk brottslighet. Jag har under åren sett hur vanligt det är att olika familjekonstellationer, som vi kan kalla klaner, tillskansar sig allmänna medel genom organiserad ekonomisk brottslighet.»

Han påpeker at det kun er en brøkdel av slike saker som følges opp av myndighetene. Slik han erfarer det, er denne typen fusk spesielt utbredt innenfor den sektoren som gir ulike typer assistanse i helse- og sosialomsorgen. Dette er en type offentlige tjenester der utbetalingene har økt med over 90 prosent de siste par tiår.

Her er det etablert en rekke bedrifter som etter Rosenlöfs mening kun er til for å utnytte systemet og jukse til seg penger fra det offentlige:

«Det finns företag som i princip bara går ut på att fuska, och som omsätter tiotals miljoner kronor», sier han.

Rosenlöf viser til at store penger tas ut i denne sektoren, med svært lite offentlig kontroll:

«Dessutom är det mycket vanligt att allmänna medel betalas ut utan att det föreligger ett verkligt behov, vilket alltså möjliggörs genom avsaknaden av kontroll från samhällets sida.»

Han arbeidet en periode med å utrede slike saker, men samfunnet har ikke villet prioritere den typen etterforskning. Kun et fåtall saker ble kontrollert:

«Jag blev emellertid tvungen att begränsa utredningen avsevärt på grund av resursbrister så att vi till slut utredde endast 2 företrädare för företaget, 2 brukare och 27 assistenter.»

Skattejuks er en del av bildet:

«Även skattefusk rörande de överskott som uppstår i verksamheterna tillhör modus operandi.»

Han nevner at en slik bedrift, drevet av en innvandrerklan, omsatte for 80 millioner kroner på ett år. De angivelige brukerne/pasientene og deres assistenter kunne samtidig tilbringe lange perioder av året i sine opprinnelsesland.

«Företagets affärsidé var att hitta på eller kraftigt överdriva brukarnas vårdbehov för att mjölka systemet på assistansersättning», skriver Rosenlöf.

Fria Tider har også omtalt saken, basert på Rosenlöfs innlegg. De skriver blant annet:

«Totalt handlar bedrägeriet om gigantiska summor, som finansieras av svenskarnas skattepengar.»

I Norge går i dag godt over halvparten av samfunnets sosialutbetalinger til innvandrere, ifølge SSB. Nærmere bestemt 56 prosent i 2019.

Sverige i endring. Kjøp Islamismen i Sverige her!

 

 

Her er ebok-utgaven! Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.