I Sverige har flere titalls kriminelle klaner infiltrert alt fra politikk til organisasjoner og næringsliv. Nå tar Norge opp konkurransen med Sverige i dysfunksjonell utvikling.

Etter krigen ble Sverige Norges ledestjerne, på godt og vondt. Velferdsstaten ble utviklet steg for steg i Norge, gjerne med storebror i øst som forbilde. Det «humanitær-politiske komplekset», et begrep professor Terje Tvedt brukte så treffende i boken «Det internasjonale gjennombruddet», er også utviklet med Sverige som forbilde – og oljerikdommen som muliggjører.

De senere årene har Sverige tatt store steg i en dysfunksjonell retning. Den «humane velferdsstaten» Sverige lå plutselig på topp i en rekke negative statistikker; skyhøyt antall voldtekter, kriminelle klaner, skyteepisoder og bomber, utsatte områder eller forsteder der nødetatene etter hvert vegret seg for å kjøre inn … Amerikanske forskere, godt vant med egen kriminalitet i Chicago og New York gjennom tidene, klødde seg i hodet og lurte på hva som hadde skjedd i det tidligere fredelige landet langt mot nord. 

For et par uker siden var det flere oppslag etter at Sveriges assisterende rikspolitisjef var tydelig på at Sverige har 40 slektsbaserte kriminelle nettverk – og advarte om at egne slektsklaner har tatt kontroll i flere svenske byer, og truer landets innbyggere med svært brutale metoder. De kriminelle klanene har infiltrert offentlig forvaltning, politikken, næringsliv og organisajoner. Den negative utviklingen i vårt naboland har kommet svært langt. 

I 2018 advarte Sveriges fremste terrorforsker Magnus Ranstorp om at «Vi må slutte med å snakke om rasisme og islamofobi», og i 2019 kom en rapport fra Försvarshögskolan i Sverige om at klansamfunn truer Sverige som stat. 

Hvordan tar så Norge og norske politikere lærdom av det som skjer i Sverige? Jo, vi fortsetter som lillebror og legger oss 10–15 år etter Sverige i utviklingen. I går presenterte statsministeren en handlingsplan mot muslimhat – og med handlingsplanen følger 10 millioner kroner. «Denne planen er utarbeidet med et alvorlig bakteppe. Diskriminering og hets av muslimer har økt i omfang de senere årene, også i Norge. Vi kan ikke ha et samfunn der noen skal oppleve utrygghet og bli møtt med negative holdninger på grunn av religion eller etnisk bakgrunn», uttaler kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja – en mann som tidligere har beskrevet både en voldelig oppvekst og koranskoler med indoktrinering av jødehat. Det er nesten ikke til å tro.

Vi vet allerede hvor vi er på vei. I årevis snakket svenske politikere om islamofobi og muslimhat, ikke minst når noen våget å påpeke den voldsomme økningen i kriminalitet og ekstremisme i svenske «utsatte områder». 

Vi vet hva som foregår og blir sagt i moskeer og på koranskoler i Norge, vi vet at muslimske småjenter blir pådyttet hijab og at kjønnssegregeringen grenser til det ekstreme i moskeene, vi vet hvilke grupper som står bak barneran og voldsepisoder i Oslos bydeler. Nå skal vi hysjes ned ytterligere. Det er nemlig muslimhat. 

Sverige i endring. Kjøp Islamismen i Sverige her!

Kjøp Klanen her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.