Cappelen Damm er én av fem aktører som har fått varsel om bøter fra Konkurransetilsynet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Konkurransetilsynet varsler til sammen 502 millioner kroner i bøter til aktører i bokbransjen for ulovlig samarbeid og for å ha delt konkurransesensitiv informasjon.

– Vi ser svært alvorlig på denne typen ulovlig samarbeid, noe størrelsen på de varslede gebyrene understreker, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet til NTB.

Den konkurransesensitive informasjonen handler om at aktørene ifølge tilsynet har delt fremtidige bokpriser og utgivelsestidspunkt.

Tilsynet varsler nå at Bokbasen ilegges en bot på 3,89 millioner kroner, Cappelen Damm ilegges en bot på 151,9 millioner kroner, Forlagshuset Vigmostad & Bjørke ilegges en bot på 93,4 millioner kroner, Gyldendal ilegges en bot på 202,4 millioner kroner, og Aschehoug ilegges en bot på 50,8 millioner kroner.

Forlagenes morselskap holdes solidarisk ansvarlig.

– Utvekslet informasjon via Bokbasen

Tilsynets foreløpige vurdering er at forlagenes utveksling av informasjon kunne begrense konkurransen ved å gjøre det mulig å koordinere bokpriser, utvalget av bøker og tidspunkt for utgivelse, til skade for forbrukerne.

Ifølge tilsynet har informasjonsutvekslingen foregått via Bokbasen sin bokdatabase. Forlagene har kjøpt abonnementet Mentor Forlag fra Bokbasen og har på den måten fått tilgang til å dele informasjon om hverandres utgivelser via databasen. De fire forlagene har alle eierandel og styrerepresentasjon i Bokbasen.

Størrelsen på bøtene gis ut fra selskapenes omsetning, hvor grov overtredelsen ansees for å være og hvor lenge overtredelsen har pågått.

– Vi anser dette for å være en svært grov overtredelse av konkurranseloven. De fleste av disse selskapene har dessuten høy omsetning, og det har pågått i en årrekke. Det reflekteres i bøtenes størrelse, sier Nese.

Han sier at forskjellen i gebyrene har bakgrunn i aktørenes omsetning, og at de anser overtredelsen for å være like grov for alle fem.

Razzia i 2018

Konkurransetilsynet startet etterforskningen av aktørene i bokbransjen på eget initiativ, etter at de ble oppmerksom på praksisen. Det resulterte i razziaer i januar 2018 hos de fem som nå har fått varsel om bøter.

– Vi gjorde omfattende beslag under denne bevissikringen. Nå har vi gjennomgått og analysert disse og har snakket med de involverte partene. På bakgrunn av dette mener vi at de har handlet i strid med konkurranseloven, sier Gjermund Nese.

Kan komme med merknader

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at Bokbasen har tilrettelagt for informasjonsutvekslingen og dermed deltatt i det ulovlige samarbeidet.

– Vår vurdering er at forlagene systematisk har lagt inn informasjon om egne utgivelser i databasen, og vært kjent med at andre forlag kunne hente ut denne informasjonen. Informasjonsutveksling som omfatter fremtidige priser, er i kjernen av hva som anses som skadelig for konkurransen og kan føre til at forbrukerne må betale høyere priser, sier prosjektleder Jan Petter Fedje i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet understreker at vurderingene som presenteres i varselet, er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken.

Selskapene har frist til 24. november 2020 med å komme med merknader til varselet.

Gyldendal bestrider boten

Gyldendals kommunikasjonssjef Camilla Bruseland understreker i en sms til NTB at det Konkurransetilsynet har kommet med nå, kun er et varsel, og ikke et endelig vedtak.

– Vi bestrider saken og vil nå gå i dialog med Konkurransetilsynet, skriver hun.

NTB har torsdag også forsøkt å komme i kontakt med de andre aktørene som har fått varsel om bot, men foreløpig har ingen av disse kommentert varslene.
Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!