Donald Trump taler under et valgkamparrangment i Moon Township, Pennsylvania, den 22. september 2020. Foto: Tom Brenner / Reuters / NTB.

USAs president Donald Trump har kunngjort at han med en presidentordre forbyr den amerikanske staten å gjøre forretninger med personer og selskaper som fremmer splittende og stereotypiserende kjønns- eller raseideologi.

Det melder Daily Wire.

Trump ønsker å bekjempe ideen om at USA er et iboende rasistisk og sexistisk samfunn, og mener at amerikanerne bør læres opp til å være stolte av landet sitt.

Stikk i strid med det identitetspolitikken forkynner, fremhever den nye lovteksten, som innledningsvis hedrer Martin Luther King, at det er individer og ikke politiske identitetsgrupper som har krav på respekt og verdighet.

Presidentordren gjør også en analyse av identitetspolitikkens økte utbredelse:

Unfortunately, this malign ideology is now migrating from the fringes of American society and threatens to infect core institutions of our country. Instructors and materials teaching that men and members of certain races, as well as our most venerable institutions, are inherently sexist and racist are appearing in workplace diversity trainings across the country, even in components of the Federal Government and among Federal contractors.

Dette er i strid med den amerikanske ideen, konkluderer presidentordren:

All of this is contrary to the fundamental premises underpinning our Republic: that all individuals are created equal and should be allowed an equal opportunity under the law to pursue happiness and prosper based on individual merit.

Dekretet slår uttrykkelig fast at statens leverandører skal avstå fra å formidle rasemessig eller seksuell stereotypisering:

“During the performance of this contract, the contractor agrees as follows:

1. The contractor shall not use any workplace training that inculcates in its employees any form of race or sex stereotyping or any form of race or sex scapegoating, including the concepts that (a) one race or sex is inherently superior to another race or sex; (b) an individual, by virtue of his or her race or sex, is inherently racist, sexist, or oppressive, whether consciously or unconsciously;