Nyhetsredaktør i NTB, Sarah Sørheim, har en vanskelig oppgave. Nå smitter polariseringen i USA over på norske medier og NTB må tåle kritikk for ensidig dekning. Sørheim tiltrådte i februar 2019 og kom fra Aftenposten der hun var kulturredaktør. Foto: Terje Bendiksby/scanpix

George Gooding gjør en god jobb med å kritisere norske mediers USA-dekning. Gooding er grundig og vet hva han snakker om. Da er norske medier lette å avsløre.

NTB har slukt anti-Trump-retorikken og tror det er det kundene vil ha. Men det kan bli for mye. Nå spør Nettavisens Erik Stephansen hva det er NTB driver med. Det går ikke an å stole på gjengivelsen av saker. Stephansen bruker uttalelsen til Trump om å stemme to ganger som eksempel: Trump oppfordret ikke til valgfusk, slik NTB fremstilte det som.

NTBs nyhetsredaktør Sarah Sørheim innrømmer at de kunne vært mer presise, men at de i det store og hele fikk historien riktig. Hun  skriver at man må formode at presidenten kjenner amerikansk lov: Dobbel stemmegivning er ulovlig.

Er det ikke nyhetsredaktøren som burde spurt seg selv om det er mediene det er noe galt med når de rapporterer at Trump oppfordret til lovbrudd? Kanskje han sa noe annet.

George Gooding har hatt flere runder med NTB og en av dem gjaldt fremstillingen av Kamala Harris som «moderat». Det er feil. Hun tilhører venstrefløyen, skriver Gooding og dette er lett å dokumentere.

Sørheim svarer at Harris er «knallhard» i kriminalitetspolitikken. Hun har ikke fått med seg at Harris har slått full retrett og nå er på defund the police-vogna. Harris støtter ikke bare protestene, hun støtter «unrest», nå og ut over valget.

Redaktører som Sørheim gjør to ting: De fastholder et bilde av USA som «normalt». De er Trump som forstyrrer flyten. Forhåpentlig vil valget rette på det og få vogna på kjøl igjen. Flere kjente navn har gitt uttrykk for at de venter på at valget vil gi en slik normalisering.

Sørheim sier at NTB bruker store og troverdige nyhetskilder som AP og New York Times. Men hun har fått med seg at det har skjedd noe med the Grey Lady:

Vi er for eksempel bevisste på at amerikanske medier, som for eksempel NYT, har en litt annen betoning av sine nyhetssaker enn det norske medier har tradisjon for. Under Trumps presidentperiode har jeg lagt merke til en tendens, særlig i NYT, til at journalistene skriver mer ladet og tar mer stilling også i de rene nyhetssakene. For eksempel gjennom å bruke beskrivelser og karakteristikker av politikere. Det mener jeg er en uheldig utvikling, som i siste instans kan undergrave journalistikkens troverdighet. Denne utviklingen ønsker jeg ikke for NTB. Denne prinsipielle holdningen opplever jeg at jeg deler med hele resten av redaksjonen.

Sørheim sier ikke hva hun og staben gjør når de bruker NYT som kilde. Hvordan korrigerer de en slik tendensiøs dekning selv i nyhetene?

Svaret er at NTB ikke trenger gjøre noen ting. Det var der NYTimes er nå for lenge siden. NTB har ligget solid til venstre i alle år. Man følger bare strømmen.

Natt etter natt forer NTB redaksjonene med anti-Trump-propaganda. Det har gått journalistene i blodet. Det er ikke en melding om Trump som ikke gis en slik snert.

I natt var det meldingen om at Trump vil varsle tilbaketrekking fra Irak. Journalisten føyer til:

Beslutningen offentliggjøres samtidig som Trump får kritikk for å ha kommet med nedsettende kommentarer om falne amerikanske soldater.

Dette var en påstand som ble fremsatt i the Atlantic sist uke, basert på fire anonyme kilder. Storyen ble øyeblikkelig spredt av anti-Trump-mediene. Men flere som var til stede under turen til Frankrike, sto frem og avkreftet den, bl.a. daværende nasjonal sikkerhetsrådgiver John R. Bolton, ambassadøren til Frankrike og visestabsjefen. Til sammen 15 navngitte personer dementerte storyen. Likevel er den blitt fakta i NTB som bare konstaterer at han «får kritikk for å ha kommet med nedsettende kommentarer om falne amerikanske soldater.»

Dette er ikke unntaket, det er regelen for NTBs USA-dekning.

George Gooding vil ikke mangle oppgaver i tiden frem til valget.

 

Amerikansk faktasjekk: NTB tar feil om Trump
– Vi er ikke et offer for saker der Trump blir unødvendig negativt fremstilt
Jeg avviser på det sterkeste at NTBs journalister bevisst videreformidler løgn

 

https://www.nettavisen.no/nyheter/amerikansk-faktasjekk-ntb-tar-feil-om-trump/3424015968.html?fbclid=IwAR2FSukbNJajUzAi8xa6ayP-1TIWZX3qC0BdqgIVuPbHTuPAX23dqUkRqww