Aqsa Butt. Foto: LinkedIn

Finansdirektør i Nemko, Aqsa Butt, med bred internasjonal erfaring fra privat sektor, mener det blir feil å snakke om å ansette en bestemt minoritetsandel for mangfoldets skyld. Næringslivet produserer materielle verdier, og skal ikke drive veldedighet.

 – Å si at vi bør ha personer med ulike etnisiteter inn i næringslivet for å sikre en gjenspeiling av samfunnet, blir et villspor i mangfoldsdebatten. Denne verdibaserte argumentasjonen har jeg lite til overs for, sier Aqsa Butt til E24.

Butt etterlyser en mangfoldsdebatt som også tar hensyn til bedriftenes interesser, og at etnisk bakgrunn ikke garanterer bred kulturell kompetanse:

– Det er ikke sånn at en ikke-etnisk nordmann nødvendigvis kan tilføre selskapet en bredere kulturell kompetanse enn en etnisk nordmann. Kanskje har han første bodd i Norge hele livet, mens han andre har bodd i mange ulike land, kan flere språk og har en bredere interkulturell kompetanse, sier hun.

Aqsa Butt er selv født i Norge, men vokste opp i Pakistan frem til hun som 12-åring returnerte tilbake til Norge. 42-åringen er mor til én på 23 og én på fem år og lever et travelt liv med mye jobbing og internasjonal reisevirksomhet, skriver E24. Hennes nåværende stilling er Group CFO & SVP Business Support i Nemko.

Butt mener at definisjonen av mangfold man bruker i Norge i dag er misvisende.

– Mangfold handler ikke om hudfarge, kulturell tilhørighet, etnisitet eller alder. Det er faktorer som sosial, faglig eller kulturell kompetanse som har noe å si. Ikke opprinnelse.

Bedrifter tenker konkret. Målet er mest mulig avkastning for aksjonærene innenfor gitte rammer:

– Ethvert selskap har en visjon med definerte målsettinger. For å realisere disse målene må det kartlegges hva slags kompetanse bedriften har behov for. Deretter må det utarbeides planer for hvordan og hvor du kan få tilgang til den aktuelle kompetansen, sier Butt.

– Og da får den kandidaten som best utfyller kompetansebehovet til bedriften jobben.

På spørsmål om det  forekommer en diskriminering av de med utenlandsk opprinnelse i norsk arbeidsliv, svarer hun:

– Vi må selvsagt ha gode, kvalitetssikre HR-systemer som sørger for en profesjonell rekrutteringsprosess sånn at den mest kompetente kandidaten får jobben. Nå må vi også huske at vi her snakker om næringslivet hvor nivået er skyhøyt, og da forekommer det nok mindre slik diskriminering, svarer Butt og legger til:

– Bedriftene er jo avhengig av den beste kompetansen for å nå sine strategiske mål.

Finansdirektøren sier at hun tror at en mulig årsak til at noen med lignende bakgrunn som henne selv ikke kommer seg opp og frem, kan være at de søker seg til «feil miljøer»:

– Vil du lykkes i næringslivet, er det viktig å være nysgjerrig, uredd og å bygge nettverk med dem som er på innsiden. Dessverre ser jeg at en del med minoritetsbakgrunn lager egne organisasjoner hvor de står samlet på utsiden av næringslivet og roper inn.

– Man må lære seg spillereglene for å kunne være med på laget.

Til syvende og sist handler det for bedriftene om hva du kan tilføre av kompetanse. I tillegg er nok Norge det landet i verden med høyest sosial mobilitet, sier Butt og legger til:

– Se til Midtøsten for eksempel: der er det forbudt å gi utlendinger lederstillinger. I Norge er saken en helt annen: her får den mest kompetente personen jobben helt uavhengig av sosialt, kulturelt eller etnisk opphav.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂