Foto: Audun Braastad/Scanpix

Til tross for regjeringens mål om økt avbyråkratisering og effektivisering har antall byråkrater i norske kommuner økt med 5.000 fra 2015 til 2019.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antall sysselsatte i kommunebyråkratiet økte fra i overkant av 58.000 til over 63.500 fra 2015 til 2019, en vekst på over 9 prosent.

Det får Senterpartiet til å reagere.

– Dagens regjering overstyrer kommunene, og det gjør at det blir et enormt økt byråkrati, sier Heidi Greni, kommunalpolitisk talsperson i Senterpartiet, til Klassekampen.

Siden kommunereformen ble vedtatt i 2014, har 119 kommuner blitt slått sammen til 47, og antallet kommuner i Norge har gått ned fra 428 til 356. Men antall byråkrater har altså økt.

Greni mener dette skyldes kommunesammenslåingene, og at det er en myte at sammenslåingene skulle føre til mindre byråkrati.

– Skal du ha nye, store administrative enheter, kommer det automatisk også nye mellomlederledd og prosjektorganisasjoner og så videre. Myten om at kommunene skulle spare penger og slanke administrasjonen ved å slå seg sammen, tror jeg ikke på, sier hun.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) er ikke overrasket over tallene. Han mener det ikke er overraskende å se en økning når tjenestene i kommunene øker. Samtidig mener han at tallene fra SSB ikke gir et riktig bilde.

Han mener at en økning i antall sysselsatte i kommuneadministrasjonen i mange tilfeller skyldes endringer av stillingsbenevnelse innen kommunen, og ikke nødvendigvis flere ansatte.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.