Monica Mærland var primus motor for sammenslåing av kommuner. Det skulle effektivisere driften. Nå viser det seg at antall offentlig ansatte øker. Foto; Nærings- og fiskeridepartementet

Kommunene som skal slås sammen fra 1. januar neste år, har hatt en kraftig økning i antallet byråkrater, viser nye tall.

Et halvår før kommunereformen settes ut i livet for alvor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at målet om mindre byråkrati kan bli vanskelig å nå skriver Klassekampen.

Fra 2015 til 2017 økte tallet på kommunalt ansatte byråkrater i disse kommunene med 9 prosent, mot bare 6 prosent i landet for øvrig. I alt ble det skapt 1.352 nye byråkratstillinger i sammenslåingskommunene fra 2015 til 2017.

– Tallene viser at byråkratveksten siden 2015 var dobbelt så stor i kommuner som skal slå seg sammen, som i andre, skriver Stine Bakke fra SSB i en epost til Klassekampen.

Hammerfest har størst prosentvis byråkratøkning. Kommunen slås sammen med Kvalsund i 2020. Fra 2015 til 2017 ble det 100 nye årsverk i administrative stillinger.

Holmestrand er kommunen med nest størst økning. Kommunen ble i 2018 slått sammen med Hof. Fra 2015 til 2017 var det en oppgang i antall byråkrater på hele 47 prosent.

Ordfører Alf Johan Svele (H) forklarer økningen slik:

– Om to private virksomheter skulle slås sammen, ville man løst dette med sluttpakker. I kommunene får folk beholde stillingene sine etter sammenslåingen.

Kommunalminister Monica Mæland (H) mener det er for tidlig å si noe om hvordan reformen vil gå.

– Klassekampen er veldig ivrige etter å evaluere en reform som faktisk ikke er gjennomført, basert på tall og metoder som ikke gir mening for denne debatten, sier Mæland.