Andrea Jenkins er visepresident for Byrådet i Minneapolis, Minnesota, USA. Foto: Tony Webster, Wikimedia Commons

Andrea Jenkins er en farget amerikansk politiker, transe, performance-kunstner og forfatter som vil legge ned politiet i Minneapolis. Hen og to andre politikere belaster heller skattebetalerne for privat vakthold.

Byrådet i Minneapolis godkjente fredag enstemmig et tiltak for å avskaffe byens politiavdeling – et radikalt forslag i en landsomfattende innsats fra aktivister for å stoppe bevilgningene til lokalt politi.

12-0-avstemningen vil ikke automatisk avvikle politiet, men er første skritt i en lang prosess som til slutt vil bli forelagt byens innbyggere ved valgene i november. Forslaget kom opp etter utbredte protester og opptøyer i byen, etter drapet på George Floyd i forrige måned. (NY Post)

Mandag ble det så kjent at den fargerike politikeren Andrea Jenkins (59) og to andre byrådsmedlemmer opptrer etter det velkjente prinsippet «min sikkerhet er viktigere enn din/velgernes».

Three members of the Minneapolis City Council who voted to eliminate the local police force are being protected by a private security detail that costs taxpayers $4,500 a day.

Tre medlemmer av byrådet i Minneapolis som stemte for å eliminere den lokale politistyrken, blir beskyttet av en privat sikkerhetsenhet som koster skattebetalerne 4500 dollar per dag. (NY Post)

Tilsammen har vaktholdet av de tre bysrådsmedlemmene kostet skattebetalerne 63.000 USD (vel 600.000 NOK) i de tre ukene som har gått siden de rapporterte om trusler mot dem.

“My concern is the large number of white nationalist(s) in our city and other threatening communications I’ve been receiving,” Councilmember Andrea Jenkins told Fox 9 News — adding that she had been asking for private security ever since she took office in 2018.

The city has spent $63,000 on rent-a-cops for Jenkins and fellow councilmembers Phillipe Cunningham and Alondra Cano during the last three weeks after the three said they had received threats.

But an MPD spokesperson said that no complaints of threats against them had been filed.

All three have pushed the movement to scrap city police force in favor of “peace officers” and a “holistic, public health-oriented approach” to law enforcement.

«Min bekymring er det store antallet hvite nasjonalister i byen vår og annen truende kommunikasjon jeg har mottatt,» sa rådsmedlem Andrea Jenkins til Fox 9 News – og la til at hun hadde bedt om privat sikkerhet helt siden hun tiltrådte i 2018.

Byen har brukt 63.000 dollar på «lei-en-politi» for Jenkins og hennes to andre kolleger Phillipe Cunningham og Alondra Cano i løpet av de tre siste ukene etter at de tre sa at de hadde mottatt trusler.

Men en talsperson for MPD sa at det ikke hadde innkommet noen klager på trusler mot dem.

Alle tre har argumentert for å skrote byens politistyrke til fordel for «fredsoffiserer» og en «helhetlig/holistisk, folkehelseorientert tilnærming» til rettshåndhevelse. (NY Post)

Andrea Jenkins var den første  afro-amerikanske transekvinnen som ble valgt til noe offisielt verv i hele USA, fortelles det på sidene til Minneapolis City Council. (Hennes spesifikke biografi-side er, som mange andre lokale amerikanske nettsider, ikke direkte tilgjengelig fra europeiske servere. Man må derfor gå via VPN for å se siden.)

I likhet med 10 av sine kolleger, representerer Jenkins Minnesota Democratic–Farmer–Labor Party (DFL). De grønne har en representant, og et distrikt er per nå ikke representert.

Andrea Jenkins legger ikke skjul på sin tilhørighet.

Minneapolis council members who voted to abolish cops get private security

 

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.