Hans Geelmuyden. Foto: Jarle Vines (Creative Commons Attribution Sharealike 3.0).

Det stormer rundt Hans Geelmuyden og firmaet han leder, kommunikasjonsbyrået GeelmuydenKiese. LO og andre kunder revurderer kundeforholdet etter at Geelmuyden kom med visstnok rasistiske uttalelser i en Facebook-tråd. Det var uskyldige greier, og han har i tillegg beklaget.

Det hele er utslag av importen av Woke-kulturen, det hypersensitive krenkokratiet.

Nyhetsredaktøren i Minerva, Aksel Fridstrøm, er herlig sarkastisk i sin kommentar til Plan- og bygningsetatens krav om at eksterne leverandører må leve opp til Oslo kommunes verdier.

En underordnet etat kan for det første ikke bestemme hva som er Oslo kommunes verdier, slår Fridstrøm fast, det er faktisk et politisk spørsmål og ett som det vil stå strid om. Å innføre verdier som vilkår for kontrakter med kommunen vil åpne for vilkårlighet og kameraderi, «et nytt mobbstyre», som nyhetsredaktøren kaller det.

Hva med at leverandører må leve opp til de faktiske verdiene i Plan- og bygningsetaten: dårlig rolleforståelse, sendrektighet og sløseri, spør Fridstrøm vittig og mildt spottende:

En mulig mellomløsning vil derfor kanskje være at Plan- og bygningsetaten i stedet går inn for at det er etatens egne verdier som skal ligge til grunn for kontraktsutlysningene: nemlig dårlig politisk forståelse og trøblete holdninger i kombinasjon med nedarvede klassikere som langsom saksbehandling og uvettig pengebruk.

Skjønt – jeg er ikke så sikker på om det vil utelukke Geelmuyden Kiese som samarbeidspartner for fremtiden.

Og det ville sannelig ikke gagne oss som skattebetalere og innbyggere om Plan- og bygningsetaten slår inn på dette moralistiske skråplanet.

La oss bevare en offentlig sektor som holder seg til kompetanse, pris og kvalitet som det avgjørende ved anbud og kontrakter.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: