Nytt

Statsminister Stefan Löfven. Foto: Erik Simander / TT / NTB scanpix

Koronakrisen vil gjøre 2020 til et tapt år for svensk økonomi, sier Konjunkturinstituttet i sin ferske rapport. Det går mot et BNP-ras i andre kvartal.

Det var prognosesjef Ylva Hedén Westerdahl som presenterte tallene onsdag, og hennes eneste trøst var at det er verre rundt om i Europa.

Det er et dystert bilde som trekkes opp. Svensk BNP, den samlede verdien av varer og tjenester, vil trolig falle med 10 prosent under 2. kvartal i år.

Fallet i BNP blir historisk høyt, og Sveriges økonomi kommer til å bli tynget av pandemien i minst ett år til. Sysselsettingen holdes oppe med omfattende bruk av korttidspermitteringer, sier prognosesjefen.

Arbeidsløsheten vil for året under ett trolig ligge på 6,8 prosent. I årets tre siste kvartaler vil det ventelig være i snitt 450.000 permitterte. I 2021 er det ventet at ledigheten vil øke til 8,5 prosent, og den vil toppe seg i 2022 med 9,6 prosent.

Konjunkturinstituttet er av den oppfatning at sentralbanken vil la styringsrenten ligge på null prosent til og med 2024.

– Usikkerheten i svensk økonomi vil først avta når en omfattende vaksinering kan begynne høsten 2021, sier Westerdahl.

Rundt om i verden er imidlertid tallene verre, og svake tall for hele euroområdet vil få konsekvenser for svensk eksport. Men svensk økonomi vil i et større perspektiv klare seg bedre, siden myndighetenes inngripen for å bremse smittespredningen har vært langt mildere enn i de fleste andre land.