Foto: Berit Roald / NTB

 

Det var færre konkurser fram til og med mai i år sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Noen bransjer, som klesbutikker, er imidlertid hardere rammet.

I klesbransjen har økningen vært markant fra begynnelsen av april, og har hatt 28 prosent flere konkurser enn på samme tidspunkt i 2019, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I industri, bygg- og anleggsvirksomhet og i varehandelen er tallene bedre enn på samme tidspunkt i fjor.

Bygg- og anleggsvirksomhet har rundt 20 prosent færre konkurser i år enn i fjor, mens varehandelen sett under ett har omtrent 12 prosent.

Spår nedgang i bygge- og anleggsvirksomhet

SSB påpeker at vi ennå er i en tidlig fase av en krise som vi foreløpig ikke kjenner omfanget og varigheten av. Byrået viser til en forsiktig optimisme på Oslo Børs og internasjonale børser, og selv om oljeprisen har steget noe, er likevel leverandørindustrien utsatt.

På kort sikt er det serveringsvirksomhet og reiselivsnæringen som i står høyest fare for å få størst økning i antall konkurser. På den andre siden kan bygge- og anleggsvirksomhet, som har klart seg bra så langt, merke en økonomisk nedgang på lengre sikt.

Ulike forklaringer på lave konkurstall

Sen saksbehandling i rettsapparatet på grunn av korona, tilbakeholdenhet fra offentlige etater med å begjære konkurs og den nye rekonstruksjonsloven som trådte i kraft 11. mai, kan alle være grunner til foreløpig lave konkurstall.

I tillegg kan man heller ikke se bort fra at kompensasjonsordningen med kontanttilskudd til foretak med omsetningssvikt kan ha utsatt i enkelte foretak som ellers ville ha gått konkurs, forskutterer SSB.

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.