Mer enn hver tredje jobb ble borte i overnatting og servering fra februar i fjor til februar i år, viser nye SSB-tall. Foto: Berit Roald / NTB

Mer enn hver tredje jobb ble borte i overnatting og servering fra februar i fjor til februar i år, viser nye SSB-tall. Strenge koronatiltak er årsaken. Antallet jobber gikk ned med over 80.000 i denne perioden, noe som er en nedgang på 2,8 prosent.

Nesten halvparten av nedgangen skjedde i overnatting og servering. Her var det en nedgang i antall jobber på hele 35 prosent i løpet av perioden, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Den rekordstore nedgangen i overnatting og servering må sees i sammenheng med de nye nasjonale tiltakene som ble innført i begynnelsen av 2021, sier rådgiver Stine Bakke.

Virke sier de håper SSB-tallene får regjeringen til å våkne.

– Dette bør skremme vettet av Erna Solberg og regjeringen. Det er ingen automatikk i at disse jobbene kommer tilbake, sier leder i Virke Reiseliv, Astrid Bermål.

– At 80.000 jobber er borte, understreker behovet forsterkede målrettede tiltak rettet mot de bransjene som er aller hardest rammet av myndighetenes restriksjoner, sier Bergmål.

– En illusjon
Hun minner regjeringen på at dette handler om 80.000 arbeidsfolk som har mistet jobbene sine og om deres familier.

– Det kan ikke tas lett på. For å forhindre ytterligere oppsigelser må myndighetene legge bedre til rette for at virksomhetene kan klare seg. Vi er nå bekymret for at gulvet er i ferd med å briste under Reiselivs-Norge. Dersom det skjer, er disse tallene bare starten. Vi etterlyser handlekraft fra regjeringen, sier Bergmål.

Hun sier det er en illusjon å tro at de eksisterende hjelpetiltakene eller de 500 påskemillionene finansminister Jan Tore Sanner (H) varslet i forrige uke er tilstrekkelig for å få reiseliv, servering og arrangementsbransjen over kneika.

Økning i helsenæringen
SSB-tallene viser også at det har vært en kraftig nedgang i næringen transport og lagring, der det var 10,3 prosent færre jobber.

Innen informasjon og kommunikasjon har det derimot vært en vekst i antall jobber. Her var økningen på 2,2 prosent fra februar 2020 til februar 2021, ifølge foreløpige tall.

Også i finansiering og forsikring, samt i offentlig administrasjon var det økning, på henholdsvis 1,9 og 1,5 prosent.

Antallet jobber i helse- og sosialtjenester økte med 1,0 prosent i denne perioden. Siden denne næringen sysselsetter svært mange var det her jobbveksten var størst målt i antallet jobber.

Tålmodig­heten snart slutt for restaurantene i Stavanger, har fått nok av uforutsigbare tiltak

Følg Document på Parler.

Kjøp Asle Tojes siste bok her! 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.