Sakset/Fra hofta

Skal tro om denne deltageren i Pride-opptoget i La Paz den 29. juni 2019 har fått kjønns­identitets­opplæring finansiert av Norge? Eller er vedkommende rimelig utlært? Foto: David Mercado / Reuters / Scanpix.

Norge er blant landene som deler ut mest bistand i verden per innbygger. Denne uken kom fasiten for hvordan pengene bevilget over bistandsbudsjett 2019 er blitt brukt. Det dreier seg om ca. 4.500 overføringer, og sett i lys av at det gjentatte ganger er blitt rettet kraftig kritikk mot myndighetenes bruk av pengesekken på 37,7 milliarder kroner, er det flere poster som vekker betydelig oppsikt.

Nettavisen har prisverdig gjennomgått fjorårets tildelinger, og kan fortelle om prosjekter man kanskje ikke først og fremst forbinder med bistand til mennesker i nød:

Blant tildelingene er det én million kroner til judotrening i Zambia, og en million kroner til kjønnsidentitetsopplæring i Bolivia.

Norad beskriver at judo-treningen i Zambia er brukt for å bygge trygge og aktive lokalsamfunn. Det skal også føre til styrking og ledelsesutvikling for kvinner, unge og personer med nedsatt funksjonsevne.

Kjønnsidentitetsopplæringen skal ifølge NORAD styrke den «interkulturelle» tilnærmingen innenfor fagskoler med et kjønnsperspektiv.

Det er delt ut bistandskroner også til organisasjoner og NGOer i Norge. Hele 1,3 millioner kroner er overført til den venstreorienterte organisasjonen Attac, som i den senere tid kanskje mest kjent for sitt tunge engasjement for å hente migranter fra Moria-leiren i Hellas.

Pengene går ifølge NORAD til informasjonsartikler i Norge. Leder for Attac Norge, Hege Skarrud, opplyser at pengene har gått til blant annet kampanjer.

– I 2019 lagde vi blant annet en kampanje på norske investeringer i Vietnam, Romania og Palestina, og hvordan disse påvirket miljø og mennesker, sier Skarrud til Nettavisen.

– Skatteparadis, handelsavtaler, finansrettferdighet, ansvarlig næringsliv og demokratisk samfunnsutvikling har stått sentralt i vårt arbeid. Dette er gjort gjennom undervisningsopplegg, arrangementer, deltagelse i samfunnsdebatten, samarbeid med organisasjoner og fagforeninger og arbeid opp mot politikere, forklarer Skarrud.

AUF, som også plasserer seg godt ute på venstresiden, fikk 445.000 kroner til å drive opplæring overfor det palestinske Fatah-partiet om «likestilling og internt demokrati.» Og for å gjøre en slags balanse i regnskapet fikk partiet Høyre 882.000 kroner for å styrke politiske partier på Vest-Balkan.

Penger til dans ble det også en råd med:

Fredrikstad kommune har også fått 2,7 millioner over seks ulike overføringer i Mosambik og Kenya.

Pengene er gått til et prosjekt som kalles «Tuko Pamoja», som er et utvekslingsprogram hvor unge får mulighet til å utvikle ferdigheter innenfor musikk, dans og sirkus. Ifølge NORAD er programmet med på å styrke den kulturelle utdannelsen.

Av ca 4.500 overføringer er disse som er omtalt her garantert bare toppen av et bistands-isfjell som neppe tåler mange kritiske blikk.

 

Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!