Foto: Roy

I Fredensborgveien 12 rett bak forhenværende Deichmanske Bibliotek og Krist Kirkegård finnes det en gravstein med et dødningehode i piratstil innmurt i veggen. En gravstein som det antas ble tatt fra kirkegården like ved, som ble anlagt under det siste store pestutbruddet i 1654, da 40% av Christianias befolkning mistet livet på fire måneder. Men steinen er enda eldre, den kommer mest sannsynlig fra Christianias første kirkegård ved Akershus festning.

Christianias første domkirke, Den Hellige Trefoldighets kirke lå på vestsiden av Christiania Torv, i dag Akersgata 2. I 1686 brant kirken og en tredel av byen ned. Etterpå bygde man den nye domkirken på Stortorvet.

Teksten risset inn rundt skallen lyder på snirklete dansknorsk:

Hervnder ligger begraven erlig oc welachde oc forstandige Mand Hann Olsen Maler fordom Borger oc Indvoner wdi Christiania oc barnefød vdi Ribe af erlig egde Foreldere oc døede her vdi Christiania den 30 jully Anno 1643 vdi hans Alders 43 Aar samt hans kiere Hoestrv erlig dydieg och gvdfrygtige Qvinde Ingebor Søfrensdoeter barneføed vdi Obsloe och doede Anno 16__ den ____ vdi hendis Alders __ Aar Gud gife denem enn gledelig oc en erefvld Obstanndels(e).

På dagens norsk blir dette:

Herunder ligger begravet den ærlige, velaktede og forstandige mann Han[s] Olsen Maler, tidligere borger og innbygger i Christiania, født i Ribe av ekte foreldre og død i Christiania den 30. juli 1643 i sitt 43. leveår. Samt hans kjære hustru, den ærlige, dydige og gudfryktige kvinne Ingeborg Sørensdatter, født i Oslo [dvs. Gamlebyen] og død den ______ i sitt __ leveår. Måtte Gud gi dem en gledelig og ærefull oppstandelse.

Flere opplysninger rundt dette gravmonumentet finnes her

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.